Logo Helmholtz Zentrum München
2022
Clemen, C.S. ; Schmidt, A. ; Winter, L. ; Canneva, F. ; Wittig, I. ; Becker, L. ; Coras, R. ; Berwanger, C. ; Hofmann, A. ; Eggers, B. ; Marcus, K. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Krüger, M. ; von Hörsten, S. ; Eichinger, L. ; Schröder, R. ; German Mouse Clinic Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Treise, I. ; Spielmann, N. ; Amarie, O.V. ; Rozman, J. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Calzada-Wack, J. ; da Silva Buttkus, P. ; Rathkolb, B. ; Östereicher, M.A. ; Leuchtenberger, S. ; Stöger, C.) ; Maier, H.
Neuropathol. Appl. Neurobiol. 48:e12750 (2022)
Dieckmann, S. ; Strohmeyer, A. ; Willershäuser, M. ; Maurer, S.F. ; Wurst, W. ; Marschall, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kühn, R. ; Worthmann, A. ; Fuh, M.M. ; Heeren, J. ; Pauling, J.K. ; Klingenspor, M.
Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 322, E85-E100 (2022)
Garrett, L. ; da Silva Buttkus, P. ; Rathkolb, B. ; Gerlini, R. ; Becker, L. ; Sanz-Moreno, A. ; Seisenberger, C. ; Zimprich, A. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Cho, Y.-L. ; Kraiger, M.J. ; Spielmann, N. ; Calzada-Wack, J. ; Marschall, S. ; Busch, D. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hölter, S.M. ; Hrabě de Angelis, M.
Dis. Model. Mech. 15:dmm049205 (2022)
Eumorphia Consortium (Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Abe, K. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Dalke, C. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Graw, J. ; Hölter, S.M. ; Kallnik, M. ; Lengger, C. ; Pedersen, V. ; Puk, O. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wagner, S.) ; Quintanilla-Fend, L.
Nat. Genet. 54, 358-360 (2022)
Pawliczek, D. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Quinlan, R. ; Graw, J. ; Dalke, C.
Radiat. Res. 197, 7-21 (2022)
2021
Aigner, B. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E.
Physiol. Res. 70, 227-236 (2021)
Ali Khan, A. ; Raess, M. ; Hrabě de Angelis, M.
F1000 Res. 10:456 (2021)
Auffenberg, E. ; Hedrich, U.B.S. ; Barbieri, R. ; Miely, D. ; Groschup, B. ; Wuttke, T.V. ; Vogel, N. ; Lührs, P. ; Zanardi, I. ; Bertelli, S. ; Spielmann, N. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Pusch, M.C. ; Dichgans, M. ; Lerche, H. ; Gavazzo, P. ; Plesnila, N. ; Freilinger, T.
J. Clin. Invest. 131:e142202 (2021)
Baumann, P. ; Schriever, S.C. ; Kullmann, S. ; Zimprich, A. ; Peter, A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Tschöp, M.H. ; Heni, M. ; Hölter, S.M. ; Pfluger, P.T.
Brain Behav. 11:e01928 (2021)
Beckert, V. ; Rassmann, S. ; Kayvanjoo, A.H. ; Klausen, C. ; Bonaguro, L. ; Botermann, D.S. ; Krause, M. ; Moreth, K. ; Spielmann, N. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Händler, K. ; Ulas, T. ; Aschenbrenner, A.C. ; Mass, E. ; Wachten, D.
J. Mol. Cell. Cardiol. 156, 45-56 (2021)
Biagosch, C. ; Vidali, S. ; Faerberboeck, M. ; Hensler, S. ; Becker, L. ; Amarie, O.V. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Garrett, L. ; Klein-Rodewald, T. ; Rathkolb, B. ; Zanuttigh, E. ; Calzada-Wack, J. ; da Silva Buttkus, P. ; Rozman, J. ; Treise, I. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Janik, D. ; Wurst, W. ; Mayr, J.A. ; Klopstock, T. ; Meitinger, T. ; Prokisch, H. ; Iuso, A.
Mamm. Genome 32, 332-349 (2021)
Birling, M.C. ; Yoshiki, A. ; Adams, D.J. ; Ayabe, S. ; Beaudet, A.L. ; Bottomley, J. ; Bradley, A. ; Brown, S.D.M. ; Bürger, A. ; Bushell, W. ; Chiani, F. ; Chin, H.G. ; Christou, S. ; Codner, G.F. ; DeMayo, F.J. ; Dickinson, M.E. ; Doe, B. ; Donahue, L.R. ; Fray, M.D. ; Gambadoro, A. ; Gao, X. ; Gertsenstein, M. ; Gomez-Segura, A. ; Goodwin, L.O. ; Heaney, J.D. ; Hérault, Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Jiang, S.T. ; Justice, M.J. ; Kasparek, P. ; King, R.E. ; Kühn, R. ; Lee, H. ; Lee, Y.J. ; Liu, Z. ; Lloyd, K.C.K. ; Lorenzo, I. ; Mallon, A.M. ; McKerlie, C. ; Meehan, T.F. ; Fuentes, V.M. ; Newman, S. ; Nutter, L.M.J. ; Oh, G.T. ; Pavlovic, G. ; Ramirez-Solis, R. ; Rosen, B. ; Ryder, E.J. ; Santos, L.A. ; Schick, J. ; Seavitt, J.R. ; Sedlacek, R. ; Seisenberger, C. ; Seong, J.K. ; Skarnes, W.C. ; Sorg, T. ; Steel, K.P. ; Tamura, M. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Wang, C.L. ; Wardle-Jones, H. ; Wattenhofer-Donzé, M. ; Wells, S. ; Wiles, M.V. ; Willis, B.J. ; Wood, J.A. ; Wurst, W. ; Xu, Y. ; Teboul, L. ; Murray, S.A. ; IMPC Consortium (Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Marschall, S.)
Nat. Genet. 53, 416-419 (2021)
Chhabra, N.F. ; Amend, A.-L. ; Bastidas-Ponce, A. ; Sabrautzki, S. ; Tarquis Medina, M. ; Sachs, S. ; Rubey, M. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Feuchtinger, A. ; Bakhti, M. ; Lickert, H. ; Przemeck, G.K.H. ; Hrabě de Angelis, M.
Mol. Metab. 54:101334 (2021)
Conlon, T.M. ; John-Schuster, G. ; Heide, D. ; Pfister, D. ; Lehmann, M. ; Hu, Y. ; Ertüz, Z. ; López, M.A. ; Ansari, M. ; Strunz, M. ; Mayr, C. ; Angelidis, I. ; Ciminieri, C. ; Costa, R. ; Kohlhepp, M.S. ; Guillot, A. ; Güneş, G. ; Jeridi, A. ; Funk, M.C. ; Beroshvili, G. ; Prokosch, S. ; Hetzer, J. ; Verleden, S.E. ; Alsafadi, H.N. ; Lindner, M. ; Burgstaller, G. ; Becker, L. ; Irmler, M. ; Dudek, M. ; Janzen, J. ; Goffin, E. ; Gosens, R. ; Knolle, P. ; Pirotte, B. ; Stöger, T. ; Beckers, J. ; Wagner, D.E. ; Singh, I. ; Theis, F.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; O’Connor, T. ; Tacke, F. ; Boutros, M. ; Dejardin, E. ; Eickelberg, O. ; Schiller, H. B. ; Königshoff, M. ; Heikenwalder, M. ; Yildirim, A.Ö.
Nature 589, E6 (2021)
Dedie, A. ; Bleimehl, T. ; Träger, J. ; Preusse, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Jarasch, A.
Diabetologe 17, 780–787 (2021)
Dreher, S.I. ; Höckele, S. ; Huypens, P. ; Irmler, M. ; Hoffmann, C. ; Jeske, T. ; Hastreiter, M. ; Moller, A. ; Birkenfeld, A.L. ; Häring, H.-U. ; Peter, A. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Weigert, C.
Cells 10:3443 (2021)
Flenkenthaler, F. ; Ländström, E. ; Shashikadze, B. ; Backman, M. ; Blutke, A. ; Philippou-Massier, J. ; Renner, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wanke, R. ; Blum, H. ; Arnold, G.J. ; Wolf, E. ; Fröhlich, T.
Front. Med. 8:751277 (2021)
Fritsche, A. ; Wagner, R. ; Heni, M. ; Kantartzis, K. ; Machann, J. ; Schick, F. ; Lehmann, R. ; Peter, A. ; Dannecker, C. ; Fritsche, L. ; Valenta, V. ; Nawroth, P.P. ; Kopf, S. ; Pfeiffer, A.F. ; Kabisch, S. ; Dambeck, U. ; Stumvoll, M. ; Blüher, M. ; Birkenfeld, A.L. ; Schwarz, P. ; Hauner, H. ; Clavel, J. ; Seißler, J. ; Lechner, A. ; Müssig, K. ; Weber, K. ; Laxy, M. ; Bornstein, S. ; Schürmann, A. ; Roden, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Stefan, N. ; Häring, H.-U.
Diabetes 70, 2785-2795:2785-2795 (2021)
Glaser, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetologe 17, 777-779 (2021)
Hoene, M. ; Kappler, L. ; Kollipara, L. ; Hu, C. ; Irmler, M. ; Bleher, D. ; Hoffmann, C. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Birkenfeld, A.L. ; Peter, A. ; Sickmann, A. ; Xu, G. ; Lehmann, R. ; Weigert, C.
Mol. Metab. 54:101359 (2021)
Huang, J. ; Covic, M. ; Huth, C. ; Rommel, M. ; Adam, J. ; Zukunft, S. ; Prehn, C. ; Wang, L. ; Nano, J. ; Scheerer, M.F. ; Neschen, S. ; Kastenmüller, G. ; Gieger, C. ; Laxy, M. ; Schliess, F. ; Adamski, J. ; Suhre, K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Peters, A. ; Wang-Sattler, R.
Metabolites 11:89 (2021)
Jacobsen, H. ; Walendy-Gnirß, K. ; Tekin-Bubenheim, N. ; Kouassi, N.M. ; Ben-Batalla, I. ; Berenbrok, N. ; Wolff, M. ; dos Reis, V.P. ; Zickler, M. ; Scholl, L. ; Gries, A. ; Jania, H. ; Kloetgen, A. ; Düsedau, A. ; Pilnitz-Stolze, G. ; Jeridi, A. ; Yildirim, A.Ö. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Stöger, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Manuylova, T. ; Klingel, K. ; Culley, F.J. ; Behrends, J. ; Loges, S. ; Schneider, B. ; Krauss-Etschmann, S. ; Openshaw, P.J.M. ; Gabriel, G.
Nat. Commun. 12:4957 (2021)
Keipert, S. ; Lutter, D. ; Schroeder, B.O. ; Brandt, D. ; Ståhlman, M. ; Schwarzmayr, T. ; Graf, E. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tschöp, M.H. ; Rozman, J. ; Jastroch, M.
Nat. Commun. 12:1804 (2021)
Lassi, M. ; Tomar, A. ; Comas-Armangue, G. ; Vogtmann, R. ; Dijkstra, D.J. ; Corujo, D. ; Gerlini, R. ; Darr, J. ; Scheid, F. ; Rozman, J. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Koren, O. ; Buschbeck, M. ; Fuchs, H. ; Marschall, S. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Plösch, T. ; Gellhaus, A. ; Teperino, R.
Sci. Adv. 7:eabg6424 (2021)
Pawliczek, D. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J. ; Dalke, C.
Exp. Eye Res. 204:108432 (2021)
Rathkolb, B. ; Howaldt, M. ; Krebs, S. ; Prückl, P. ; Sauer, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Aigner, B.
Genes 12:1732 (2021)
Rezende, F. ; Malacarne, P.F. ; Müller, N. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schröder, K. ; Brandes, R.P.
Antioxidants 10:1103 (2021)
Steenblock, C. ; Schwarz, P.E. ; Ludwig, B. ; Linkermann, A. ; Zimmet, P. ; Kulebyakin, K. ; Tkachuk, V.A. ; Markov, A.G. ; Lehnert, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rietzsch, H. ; Rodionov, R.N. ; Khunti, K. ; Hopkins, D. ; Birkenfeld, A.L. ; Boehm, B. ; Holt, R.I.G. ; Skyler, J.S. ; deVries, J.H. ; Renard, E. ; Eckel, R.H. ; Alberti, K.G.M.M. ; Geloneze, B. ; Chan, J.C. ; Mbanya, J.C. ; Onyegbutulem, H.C. ; Ramachandran, A. ; Basit, A. ; Hassanein, M.T. ; Bewick, G.A. ; Spinas, G.A. ; Beuschlein, F. ; Landgraf, R. ; Rubino, F. ; Mingrone, G. ; Bornstein, S.R.
Lancet Diabet. Endocrinol. 9, 786-798 (2021)
Stirm, M. ; Fonteyne, L.M. ; Shashikadze, B. ; Lindner, M. ; Chirivi, M. ; Lange, A. ; Kaufhold, C. ; Mayer, C. ; Medugorac, I. ; Kessler, B. ; Kurome, M. ; Zakhartchenko, V. ; Hinrichs, A. ; Kemter, E. ; Krause, S. ; Wanke, R. ; Arnold, G.J. ; Wess, G. ; Nagashima, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Flenkenthaler, F. ; Kobelke, L.A. ; Bearzi, C. ; Rizzi, R. ; Bahr, A. ; Reese, S. ; Matiasek, K. ; Walter, M.C. ; Kupatt, C. ; Ziegler, S. ; Bartenstein, P. ; Fröhlich, T. ; Klymiuk, N. ; Blutke, A. ; Wolf, E.
Dis. Model. Mech. 14:dmm049285 (2021)
Swan, A.L. ; Schütt, C. ; Rozman, J. ; Del Mar Muñiz Moreno, M. ; Brandmaier, S. ; Simon, M. ; Leuchtenberger, S. ; Griffiths, M. ; Brommage, R. ; Keskivali-Bond, P. ; Grallert, H. ; Werner, T. ; Teperino, R. ; Becker, L. ; Miller, G. ; Moshiri, A. ; Seavitt, J.R. ; Cissell, D.D. ; Meehan, T.F. ; Acar, E.F. ; Lelliott, C.J. ; Flenniken, A.M. ; Champy, M.F. ; Sorg, T. ; Ayadi, A. ; Braun, R.E. ; Cater, H. ; Dickinson, M.E. ; Flicek, P. ; Gallegos, J. ; Ghirardello, E.J. ; Heaney, J.D. ; Jacquot, S. ; Lally, C. ; Logan, J.G. ; Teboul, L. ; Mason, J. ; Spielmann, N. ; McKerlie, C. ; Murray, S.A. ; Nutter, L.M.J. ; Odfalk, K.F. ; Parkinson, H. ; Prochazka, J. ; Reynolds, C.L. ; Selloum, M. ; Spoutil, F. ; Svenson, K.L. ; Vales, T.S. ; Wells, S.E. ; White, J.K. ; Sedlacek, R. ; Wurst, W. ; Lloyd, K.K.C. ; Croucher, P.I. ; Fuchs, H. ; Williams, G.R. ; Bassett, D. ; Gailus-Durner, V. ; Herault, Y. ; Mallon, A.M. ; Brown, S.D.M. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Hrabě de Angelis, M. ; IMPC Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Bürger, A. ; Calzada-Wack, J. ; Cho, Y.-L. ; Giesert, F. ; Garrett, L. ; Graw, J. ; Hörlein, A. ; Hölter, S.M. ; Klein-Rodewald, T. ; Kühn, R. ; Lengger, C. ; Marschall, S. ; Rathkolb, B. ; Sanz-Moreno, A. ; Seisenberger, C. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Treise, I. ; Zimprich, A.) ; Beckers, J.
PLoS Genet. 16:e1009190 (2021)
Theobalt, N. ; Hofmann, I. ; Fiedler, S. ; Renner, S. ; Dhom, G. ; Feuchtinger, A. ; Walch, A.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Wanke, R. ; Blutke, A.
PLoS ONE 16:e0248594 (2021)
Ung, M.-C. ; Garrett, L. ; Dalke, C. ; Leitner, V. ; Dragosa, D. ; Hladik, D ; Neff, F. ; Wagner, F. ; Zitzelsberger, H. ; Miller, G. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rößler, U. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wurst, W. ; Graw, J. ; Hölter, S.M.
Int. J. Radiat. Biol. 97, 156-169 (2021)
Vidali, S. ; Gerlini, R. ; Thompson, K. ; Urquhart, J.E. ; Meisterknecht, J. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Breen, C. ; Calzada-Wack, J. ; Chhabra, N.F. ; Cho, Y.-L. ; da Silva Buttkus, P. ; Feichtinger, R.G. ; Gampe, K. ; Garrett, L. ; Hoefig, K.P. ; Hölter, S.M. ; Jameson, E. ; Klein-Rodewald, T. ; Leuchtenberger, S. ; Marschall, S. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Miller, G. ; Oestereicher, M.A. ; Pfannes, K. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Sanders, C. ; Spielmann, N. ; Stöger, C. ; Szibor, M. ; Treise, I. ; Walter, J.H. ; Wurst, W. ; Mayr, J.A. ; Fuchs, H. ; Gärtner, U. ; Wittig, I. ; Taylor, R.W. ; Newman, W.G. ; Prokisch, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
EMBO Mol. Med.:e14397 (2021)
Wagner, R. ; Heni, M. ; Tabak, A.G. ; Machann, J. ; Randrianarisoa, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Birkenfeld, A.L. ; Stefan, N. ; Peter, A. ; Häring, H.-U. ; Fritsche, A. ; Schick, F. [extern]
Nat. Med. 27, 49-57 (2021)
2020
Aguilar-Pimentel, J.A. ; Cho, Y.-L. ; Gerlini, R. ; Calzada-Wack, J. ; Wimmer, M. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Adler, T. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Busch, D.H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Ollert, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ohlsson, C. ; Poutanen, M. ; Teperino, R. ; Strauss, L.
Sci. Rep. 10:18334 (2020)
Altamura, S. ; Vegi, N.M. ; Hoppe, P.S. ; Schroeder, T. ; Aichler, M. ; Walch, A.K. ; Okreglicka, K. ; Hültner, L. ; Schneider, M. ; Ladinig, C. ; Kuklik-Roos, C. ; Mysliwietz, J. ; Janik, D. ; Neff, F. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Buske, C. ; da Silva, A.R. ; Muedder, K. ; Conrad, M. ; Ganz, T. ; Kopf, M. ; Muckenthaler, M.U. ; Bornkamm, G.W.
Haematologica 105, 937-950 (2020)
Barbone, G.E. ; Bravin, A. ; Mittone, A. ; Kraiger, M.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bossi, M. ; Ballarini, E. ; Rodriguez-Menendez, V. ; Ceresa, C. ; Cavaletti, G. ; Coan, P.
J. Neurosci. Methods 339:108744 (2020)
Beckers, J. ; Teperino, R. ; Hérault, Y. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome, DOI: 10.1007/s00335-020-09843-3 (2020)
Blechner, C. ; Becker, L. ; Fuchs, H. ; Rathkolb, B. ; Prehn, C. ; Adler, T. ; Calzada-Wack, J. ; Garrett, L. ; Gailus-Durner, V. ; Morellini, F. ; Conrad, S. ; Hölter, S.M. ; Wolf, E. ; Klopstock, T. ; Adamski, J. ; Busch, D. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmeisser, M.J. ; Windhorst, S.
Neurosci. Lett. 735:135206 (2020)
Böhm, A. ; Keuper, M. ; Meile, T. ; Zdichavsky, M. ; Fritsche, A. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Staiger, H. ; Frankó, A.
Sci. Rep. 10:12407 (2020)
Cacheiro, P. ; Muñoz-Fuentes, V. ; Murray, S.A. ; Dickinson, M.E. ; Bucan, M. ; Nutter, L.M.J. ; Peterson, K.A. ; Haselimashhadi, H. ; Flenniken, A.M. ; Morgan, H. ; Westerberg, H. ; Konopka, T. ; Hsu, C.W. ; Christiansen, A.V. ; Lanza, D.G. ; Beaudet, A.L. ; Heaney, J.D. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Sorg, T. ; Prochazka, J. ; Novosadova, V. ; Lelliott, C.J. ; Wardle-Jones, H. ; Wells, S. ; Teboul, L. ; Cater, H. ; Stewart, M. ; Hough, T. ; Wurst, W. ; Sedlacek, R. ; Adams, D.J. ; Seavitt, J.R. ; Tocchini-Valentini, G. ; Mammano, F. ; Braun, R.E. ; McKerlie, C. ; Herault, Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Mallon, A.M. ; Lloyd, K.C.K. ; Brown, S.D.M. ; Parkinson, H. ; Meehan, T.F. ; Smedley, D. ; International Mouse Phenotyping Consortium (Marschall, S. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Seisenberger, C. ; Bürger, A. ; Kühn, R. ; Schick, J. ; Hörlein, A. ; Oritz, O. ; Giesert, F. ; Beig, J.)
Nat. Commun. 11:655 (2020)
Chhabra, N.F. ; Amarie, O.V. ; Wu, M. ; Amend, A.-L. ; Rubey, M. ; Gradinger, D. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Feuchtinger, A. ; Huypens, P. ; Teperino, R. ; Rozman, J. ; Przemeck, G.K.H. ; Hrabě de Angelis, M.
Comm. Biol. 3:628 (2020)
Conlon, T.M. ; John-Schuster, G. ; Heide, D. ; Pfister, D. ; Lehmann, M. ; Hu, Y. ; Ertüz, Z. ; López, M.A. ; Ansari, M. ; Strunz, M. ; Mayr, C. ; Ciminieri, C. ; Costa, R. ; Kohlhepp, M.S. ; Guillot, A. ; Güneş, G. ; Jeridi, A. ; Funk, M.C. ; Beroshvili, G. ; Prokosch, S. ; Hetzer, J. ; Verleden, S.E. ; Alsafadi, H.N. ; Lindner, M. ; Burgstaller, G. ; Becker, L. ; Irmler, M. ; Dudek, M. ; Janzen, J. ; Goffin, E. ; Gosens, R. ; Knolle, P. ; Pirotte, B. ; Stöger, T. ; Beckers, J. ; Wagner, D.E. ; Singh, I. ; Theis, F.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; O’Connor, T. ; Tacke, F. ; Boutros, M. ; Dejardin, E. ; Eickelberg, O. ; Schiller, H. B. ; Königshoff, M. ; Heikenwalder, M. ; Yildirim, A.Ö.
Nature 588, 151–156 (2020)
Darr, J. ; Tomar, A. ; Lassi, M. ; Gerlini, R. ; Berti, L. ; Hering, A. ; Scheid, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Witting, M. ; Teperino, R.
Cell Rep. 30, 3183-3194.e4 (2020)
Ferreira dos Santos, M.C. ; Anderson, C.P. ; Neschen, S. ; Zumbrennen-Bullough, K.B. ; Romney, S.J. ; Kahle-Stephan, M. ; Rathkolb, B. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Wolf, E. ; Rozman, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Cai, W.M. ; Rajan, M. ; Hu, J. ; Dedon, P.C. ; Leibold, E.A.
Nat. Commun. 11:296 (2020)
Frankó, A. ; Berti, L. ; Hennenlotter, J. ; Rausch, S. ; Scharpf, M.O. ; Hrabě de Angelis, M. ; Stenzl, A. ; Birkenfeld, A.L. ; Peter, A. ; Lutz, S.Z. ; Häring, H.-U. ; Heni, M.
J. Pers. Med. 10:E124 (2020)
Frankó, A. ; Berti, L. ; Guirguis, A. ; Hennenlotter, J. ; Wagner, R. ; Scharpf, M.O. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wissmiller, K. ; Lickert, H. ; Stenzl, A. ; Birkenfeld, A.L. ; Peter, A. ; Häring, H.-U. ; Lutz, S.Z. ; Heni, M.
Genes 11:1174 (2020)
Frankó, A. ; Berti, L. ; Hennenlotter, J. ; Rausch, S. ; Scharpf, M.O. ; Hrabě de Angelis, M. ; Stenzl, A. ; Peter, A. ; Birkenfeld, A.L. ; Lutz, S.Z. ; Häring, H.-U. ; Heni, M.
Biomedicines 8:507 (2020)
Garrett, L. ; Chang, Y.J. ; Niedermeier, K.M. ; Heermann, T. ; Enard, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Huttner, W.B. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
Transl. Psychiatry 10:66 (2020)
Haselimashhadi, H. ; Mason, J.C. ; Muñoz-Fuentes, V. ; López-Gómez, F. ; Babalola, K. ; Acar, E.F. ; Kumar, V. ; White, J. ; Flenniken, A.M. ; King, R. ; Straiton, E. ; Seavitt, J.R. ; Gaspero, A. ; Garza, A. ; Christianson, A.E. ; Hsu, C.-W. ; Reynolds, C.L. ; Lanza, D.G. ; Lorenzo, I. ; Green, J.R. ; Gallegos, J.J. ; Bohat, R. ; Samaco, R.C. ; Veeraragavan, S. ; Kim, J.K. ; Miller, G. ; Fuchs, H. ; Garrett, L. ; Becker, L. ; Kang, Y.K. ; Clary, D. ; Cho, S.Y. ; Tamura, M. ; Tanaka, N. ; Soo, K.D. ; Bezginov, A. ; About, G.B. ; Champy, M.-F. ; Vasseur, L. ; Leblanc, S. ; Meziane, H. ; Selloum, M. ; Reilly, P.T. ; Spielmann, N. ; Maier, H. ; Gailus-Durner, V. ; Sorg, T. ; Hiroshi, M. ; Yuichi, O. ; Heaney, J.D. ; Dickinson, M.E. ; Wurst, W. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Lloyd, K.C.K. ; McKerlie, C. ; Seong, J.K. ; Herault, Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Brown, S.D.M. ; Smedley, D. ; Flicek, P. ; Mallon, A.-M. ; Parkinson, H. ; Meehan, T.F.
Bioinformatics 36, 1492-1500 (2020)
Heni, M. ; Eckstein, S.S. ; Schittenhelm, J. ; Böhm, A. ; Hogrefe, N. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Fritsche, A. ; Staiger, H.
R. Soc. Open Sci. 7:200701 (2020)
Herbert, E. ; Stewart, M. ; Hutchison, M. ; Flenniken, A.M. ; Qu, D. ; Nutter, L.M.J. ; McKerlie, C. ; Hobson, L. ; Kick, B. ; Lyons, B. ; Wiegand, J.-P. ; Doty, R. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Dickinson, M. ; Seavitt, J. ; White, J.K. ; Scudamore, C.L. ; Wells, S.
PLoS ONE 15:e0230162 (2020)
Hinrichs, A. ; Riedel, E.O. ; Klymiuk, N. ; Blutke, A. ; Kemter, E. ; Längin, M. ; Dahlhoff, M. ; Keßler, B. ; Kurome, M. ; Zakhartchenko, V. ; Jemiller, E.M. ; Ayares, D. ; Bidlingmaier, M. ; Flenkenthaler, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Arnold, G.J. ; Reichart, B. ; Fröhlich, T. ; Wolf, E.
Xenotransplantation, DOI: 10.1111/xen.12664 (2020)
Huang, J. ; Huth, C. ; Covic, M. ; Troll, M. ; Adam, J. ; Zukunft, S. ; Prehn, C. ; Wang, L. ; Nano, J. ; Scheerer, M.F. ; Neschen, S. ; Kastenmüller, G. ; Suhre, K. ; Laxy, M. ; Schliess, F. ; Gieger, C. ; Adamski, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Peters, A. ; Wang-Sattler, R.
Diabetes 69, 2756-2765 (2020)
Ignatova, V.V. ; Stolz, P. ; Kaiser, S. ; Gustafsson, T.H. ; Lastres, P.R. ; Sanz-Moreno, A. ; Cho, Y.-L. ; Amarie, O.V. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Klein-Rodewald, T. ; Calzada-Wack, J. ; Becker, L. ; Marschall, S. ; Kraiger, M.J. ; Garrett, L. ; Seisenberger, C. ; Hölter, S.M. ; Borland, K. ; Van De Logt, E. ; Jansen, P.W.T.C. ; Baltissen, M.P. ; Valenta, M. ; Vermeulen, M. ; Wurst, W. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rando, O.J. ; Kellner, S.M. ; Bultmann, S. ; Schneider, R.
Genes Dev. 34, 715-729 (2020)
Ignatova, V.V. ; Kaiser, S. ; Ho, J.S.Y. ; Bing, X. ; Stolz, P. ; Tan, Y.X. ; Lee, C.L. ; Gay, F.P.H. ; Lastres, P.R. ; Gerlini, R. ; Rathkolb, B. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Sanz-Moreno, A. ; Klein-Rodewald, T. ; Calzada-Wack, J. ; Ibragimov, E. ; Valenta, M. ; Lukauskas, S. ; Pavesi, A. ; Marschall, S. ; Leuchtenberger, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bultmann, S. ; Rando, O.J. ; Guccione, E. ; Kellner, S.M. ; Schneider, R.
Sci. Adv. 6:eaaz4551 (2020)
Irmler, M. ; Kaspar, D. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
In: Beyond Our Genes. 2020. 175-208
Kaspar, D. ; Hastreiter, S. ; Irmler, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
Mamm. Genome 31, 119–133 (2020)
Keipert, S. ; Lutter, D. ; Schroeder, B.O. ; Brandt, D. ; Ståhlman, M. ; Schwarzmayr, T. ; Graf, E. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tschöp, M.H. ; Rozman, J. ; Jastroch, M.
Nat. Commun. 11:624 (2020)
Kollmus, H. ; Fuchs, H. ; Lengger, C. ; Haselimashhadi, H. ; Bogue, M.A. ; Östereicher, M.A. ; Horsch, M. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Calzada-Wack, J. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Klein-Rodewald, T. ; Maier, H. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Miller, G. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Rozman, J. ; Spielmann, N. ; Treise, I. ; Busch, D.H. ; Graw, J. ; Klopstock, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Mason, J. ; Torres, A. ; Balling, R. ; Mehaan, T. ; Gailus-Durner, V. ; Schughart, K. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 31, 30-48 (2020)
LaClair, K.D. ; Zhou, Q. ; Michaelsen, M. ; Wefers, B. ; Brill, M.S. ; Janjic, A. ; Rathkolb, B. ; Farny, D. ; Cygan, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Neumann, M. ; Enard, W. ; Misgeld, T. ; Arzberger, T. ; Edbauer, D.
Acta Neuropathol. 140, 121–142 (2020)
Lloyd, K.C.K. ; Adams, D.J. ; Baynam, G. ; Beaudet, A.L. ; Bosch, F. ; Boycott, K.M. ; Braun, R.E. ; Caulfield, M. ; Cohn, R. ; Dickinson, M.E. ; Dobbie, M.S. ; Flenniken, A.M. ; Flicek, P. ; Galande, S. ; Gao, X. ; Grobler, A. ; Heaney, J.D. ; Herault, Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lupski, J.R. ; Lyonnet, S. ; Mallon, A.M. ; Mammano, F. ; MacRae, C.A. ; McInnes, R. ; McKerlie, C. ; Meehan, T.F. ; Murray, S.A. ; Nutter, L.M.J. ; Obata, Y. ; Parkinson, H. ; Pepper, M.S. ; Sedlacek, R. ; Seong, J.K. ; Shiroishi, T. ; Smedley, D. ; Tocchini-Valentini, G. ; Valle, D. ; Wang, C.-K.L. ; Wells, S. ; White, J. ; Wurst, W. ; Xu, Y. ; Brown, S.D.M.
Genome Biol. 21:18 (2020)
Lucienne, M. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Calzada-Wack, J. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Spielmann, N. ; Treise, I. ; Busch, D.H. ; Klopstock, T. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Forny, M. ; Mathis, D. ; Fingerhut, R. ; Froese, D.S. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Baumgartner, M.R.
Biochim. Biophys. Acta-Mol. Basis Dis. 1866:165622 (2020)
Pann, P. ; Hrabě de Angelis, M. ; Prehn, C. ; Adamski, J.
Metabolites 10:472 (2020)
Pawliczek, D. ; Dalke, C. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J. ; Amarie, O.V.
Exp. Eye Res. 190:107871 (2020)
Randrianarisoa, E. ; Lehn-Stefan, A. ; Krier, J. ; Böhm, A. ; Heni, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Fritsche, A. ; Häring, H.-U. ; Stefan, N. ; Staiger, H.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 105, 14-25:dgz020 (2020)
Riedel, E.O. ; Hinrichs, A. ; Kemter, E. ; Dahlhoff, M. ; Backman, M. ; Rathkolb, B. ; Prehn, C. ; Adamski, J. ; Renner, S. ; Blutke, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bidlingmaier, M. ; Schopohl, J. ; Arnold, G.J. ; Fröhlich, T. ; Wolf, E.
Mol. Metab. 36:100978 (2020)
Ruberte, J. ; Schofield, P.N. ; Brakebusch, C. ; Vogel, P. ; Herault, Y. ; Gracia, G. ; McKerlie, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hagn, M. ; Sundberg, J.P.
Mamm. Genome 31, 49-53 (2020)
Rubey, M. ; Chhabra, N.F. ; Gradinger, D. ; Sanz-Moreno, A. ; Lickert, H. ; Przemeck, G.K.H. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetes 69, 915-926 (2020)
Schriever, S.C. ; Kabra, D.G. ; Pfuhlmann, K. ; Baumann, P. ; Baumgart, E.V. ; Nagler, J. ; Seebacher, F. ; Harrison, L. ; Irmler, M. ; Kullmann, S. ; Corrêa-da-Silva, F. ; Giesert, F. ; Jain, R. ; Schug, H. ; Castel, J. ; Martinez, S. ; Wu, M. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J. ; Müller, T.D. ; Stemmer, K. ; Wurst, W. ; Rozman, J. ; Nogueiras, R. ; de Angelis, M. ; Molkentin, J.D. ; Krahmer, N. ; Yi, C.-X. ; Schmidt, M.V. ; Luquet, S. ; Heni, M. ; Tschöp, M.H. ; Pfluger, P.T.
J. Clin. Invest. 130, 6093-6108 (2020)
Timofeev, O. ; Koch, L. ; Niederau, C. ; Tscherne, A. ; Schneikert, J. ; Klimovich, M. ; Elmshäuser, S. ; Zeitlinger, M. ; Mernberger, M. ; Nist, A. ; Osterburg, C. ; Dötsch, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Stiewe, T. ; German Mouse Clinic Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Cho, Y.-L. ; Spielmann, N. ; Amarie, O.V. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Calzada-Wack, J. ; Sanz-Moreno, A. ; Klein-Rodewald, T. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Östereicher, M.A. ; Miller, G. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H.)
Cancer Res. 80, 5231-5244 (2020)
Yan, X. ; Atorf, J. ; Ramos, D. ; Thiele, F. ; Weber, S. ; Dalke, C. ; Sun, M. ; Puk, O. ; Michel, D. ; Fuchs, H. ; Klaften, M. ; Przemeck, G.K.H. ; Sabrautzki, S. ; Favor, J. ; Ruberte, J. ; Kremers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J. ; German Mouse Clinic Consortium
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 61:44 (2020)
Zeggini, E. ; Baumann, M. ; Götz, M. ; Herzig, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tschöp, M.H.
Cell 181, 1189-1193 (2020)
Zhang, T. ; Xie, P. ; Dong, Y. ; Liu, Z. ; Zhou, F. ; Pan, D. ; Huang, Z. ; Zhai, Q. ; Gu, Y. ; Wu, Q. ; Tanaka, N. ; Obata, Y. ; Bradley, A. ; Lelliott, C.J. ; Sanger Institute Mouse Genetics Project ; Nutter, L.M.J. ; McKerlie, C. ; Flenniken, A.M. ; Champy, M.-F. ; Sorg, T. ; Herault, Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Gailus-Durner, V. ; Mallon, A.-M. ; Brown, S.D.M. ; Meehan, T. ; Parkinson, H.E. ; Smedley, D. ; Lloyd, K.C.K. ; Yan, J. ; Gao, X. ; Seong, J.K. ; Wang, C.-K.L. ; Sedlacek, R. ; Liu, Y. ; Rozman, J. ; Yang, L. ; Xu, Y.
PLoS Genet. 16:e1008577 (2020)
2019
Abe, K. ; Cox, A. ; Takamatsu, N. ; Velez, G. ; Laxer, R.M. ; Tse, S.M.L. ; Mahajan, V.B. ; Bassuk, A.G. ; Fuchs, H. ; Ferguson, P.J. ; Hrabě de Angelis, M.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116, 11872-11877 (2019)
Backman, M. ; Flenkenthaler, F. ; Blutke, A. ; Dahlhoff, M. ; Ländström, E. ; Renner, S. ; Philippou-Massier, J. ; Krebs, S. ; Rathkolb, B. ; Prehn, C. ; Grzybek, M. ; Coskun, Ü. ; Rothe, M. ; Adamski, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wanke, R. ; Fröhlich, T. ; Arnold, G.J. ; Blum, H. ; Wolf, E.
Mol. Metab. 26, 30-44 (2019)
Baumann, P. ; Schriever, S.C. ; Kullmann, S. ; Zimprich, A. ; Feuchtinger, A. ; Amarie, O.V. ; Peter, A. ; Walch, A.K. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Tschöp, M.H. ; Heni, M. ; Hölter, S.M. ; Pfluger, P.T.
Sci. Rep. 9:19483 (2019)
Casas, A.I. ; Kleikers, P.W.M. ; Geuss, E. ; Langhauser, F. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Egea, J. ; Lopez, M.G. ; Kleinschnitz, C. ; Schmidt, H.H.H.W.
J. Clin. Invest. 129, 1772-1778 (2019)
Castro Dias, M. ; Coisne, C. ; Baden, P. ; Enzmann, G. ; Garrett, L. ; Becker, L. ; Hölter, S.M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Deutsch, U. ; Engelhardt, B. ; German Mouse Clinic Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Adler, T. ; Spielmann, N. ; Moreth, K. ; Hans, W. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Rozman, J. ; Neff, F. ; Calzada-Wack, J. ; Rathkolb, B. ; Wurst, W. ; Beckers, J. ; Östereicher, M.A. ; Miller, G. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H.)
Fluids barriers CNS 16:30 (2019)
Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Roden, M. ; Schürmann, A. ; Solimena, M.
Diabetes akt. 17, 96 (2019)
Heermann, T. ; Garrett, L. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J. ; Hölter, S.M.
Mol. Neurobiol. 56, 4215-4230 (2019)
Heine, S. ; Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Alessandrini, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Ohnmacht, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Blank, S.
Allergy 74, 197-198 (2019)
Kempe-Teufel, D. ; Machicao, F. ; Machann, J. ; Böhm, A. ; Schick, F. ; Fritsche, A. ; Stefan, N. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Staiger, H.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 104, 1090-1098 (2019)
Keuper, M. ; Berti, L. ; Raedle, B. ; Sachs, S. ; Böhm, A. ; Fritsche, L. ; Fritsche, A. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Jastroch, M. ; Hofmann, S.M. ; Staiger, H.
Mol. Metab. 20, 28-37 (2019)
Moore, B.A. ; Leonard, B.C. ; Sebbag, L. ; Edwards, S.G. ; Cooper, A. ; Imai, D.M. ; Straiton, E. ; Santos, L. ; Reilly, C. ; Griffey, S.M. ; Bower, L. ; Clary, D. ; Mason, J. ; Roux, M.J. ; Meziane, H. ; Herault, Y. ; McKerlie, C. ; Flenniken, A.M. ; Nutter, L.M.J. ; Berberovic, Z. ; Owen, C. ; Newbigging, S. ; Adissu, H. ; Eskandarian, M. ; Hsu, C.W. ; Kalaga, S. ; Udensi, U. ; Asomugha, C. ; Bohat, R. ; Gallegos, J.J. ; Seavitt, J.R. ; Heaney, J.D. ; Beaudet, A.L. ; Dickinson, M.E. ; Justice, M.J. ; Philip, V. ; Kumar, V. ; Svenson, K.L. ; Braun, R.E. ; Wells, S. ; Cater, H. ; Stewart, M. ; Clementson-Mobbs, S. ; Joynson, R. ; Gao, X. ; Suzuki, T. ; Wakana, S. ; Smedley, D. ; Seong, J.K. ; Tocchini-Valentini, G. ; Moore, M. ; Fletcher, C. ; Karp, N. ; Ramirez-Solis, R. ; White, J.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Thomasy, S.M. ; Flicek, P. ; Parkinson, H. ; Brown, S.D.M. ; Meehan, T.F. ; Nishina, P.M. ; Murray, S.A. ; Krebs, M.P. ; Mallon, A.M. ; Kent Lloyd, K.C. ; Murphy, C.J. ; Moshiri, A.
Comm. Biol. 2:97 (2019)
Moore, B.A. ; Flenniken, A.M. ; Clary, D. ; Moshiri, A.S. ; Nutter, L.M.J. ; Berberovic, Z. ; Owen, C. ; Newbigging, S. ; Adissu, H. ; Eskandarian, M. ; McKerlie, C. ; International Mouse Phenotyping Consortium (Hrabě de Angelis, M.) ; Tomasy, S.M. ; Lloyd, K.C.K. ; Murphy, C.J. ; Moshiri, A.
Sci. Rep. 9:11211 (2019)
Muñoz-Fuentes, V. ; Cacheiro, P. ; Meehan, T.F. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Beaudet, A.L. ; Brown, S.D.M. ; Dickinson, M.E. ; Flenniken, A.M. ; Flicek, P. ; Galli, A. ; Mashhadi, H.H. ; Heaney, J.D. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kim, J.K. ; Lloyd, K.C.K. ; McKerlie, C. ; Morgan, H. ; Murray, S.A. ; Nutter, L.M.J. ; Reilly, P.T. ; Seavitt, J.R. ; Seong, J.K. ; Simon, M. ; Wardle-Jones, H. ; Mallon, A.M. ; Smedley, D. ; Parkinson, H.E.
Conservation genetics 20, 135-136 (2019)
Nezhad, F.Y. ; Verbrugge, S.A.J. ; Schönfelder, M. ; Becker, L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wackerhage, H.
Front. Physiol. 10:262 (2019)
Renner, S. ; Martins, A.S. ; Streckel, E. ; Braun-Reichhart, C. ; Backman, M. ; Prehn, C. ; Klymiuk, N. ; Bähr, A. ; Blutke, A. ; Landbrecht-Schessl, C. ; Wünsch, A. ; Kessler, B. ; Kurome, M. ; Hinrichs, A. ; Koopmans, S.J. ; Krebs, S. ; Kemter, E. ; Rathkolb, B. ; Nagashima, H. ; Blum, H. ; Ritzmann, M. ; Wanke, R. ; Aigner, B. ; Adamski, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E.
Dis. Model. Mech. 12:dmm039156 (2019)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Alessandrini, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Ohnmacht, C. ; Chaker, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Blank, S.
Allergy 74, 1549-1560 (2019)
Schob, C. ; Morellini, F. ; Ohana, O. ; Bakota, L. ; Hrynchak, M.V. ; Brandt, R. ; Brockmann, M.D. ; Cichon, N. ; Hartung, H. ; Hanganu-Opatz, I.L. ; Kraus, V. ; Scharf, S. ; Herrmans-Borgmeyer, I. ; Schweizer, M. ; Kuhl, D. ; Wöhr, M. ; Vörckel, K.J. ; Calzada-Wack, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Garner, C.C. ; Kreienkamp, H.J. ; Kindler, S.
Transl. Psychiatry 9:7 (2019)
Segal, J. ; Mülleder, M. ; Krüger, A. ; Adler, T. ; Scholze-Wittler, M. ; Becker, L. ; Calzada-Wack, J. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Rácz, I. ; Fischer, R. ; Busch, D.H. ; Neff, F. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Grüning, N.M. ; Michel, S. ; Lukaszewska-McGreal, B. ; Voigt, I. ; Hartmann, L. ; Timmermann, B. ; Lehrach, H. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schrewe, H. ; Yuneva, M. ; Ralser, M.
J. Inherit. Metab. Dis. 42, 839-849 (2019)
Seitz, S. ; Kwon, Y. ; Hartleben, G. ; Jülg, J. ; Sekar, R. ; Krahmer, N. ; Najafi, B. ; Loft, A. ; Gancheva, S. ; Stemmer, K. ; Feuchtinger, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Müller, T.D. ; Mann, M. ; Blüher, M. ; Roden, M. ; Berriel Diaz, M. ; Behrends, C. ; Gilleron, J. ; Herzig, S. ; Zeigerer, A.
Nat. Metab. 1, 1009-1026 (2019)
Sluka, S.H.M. ; Stämpfli, S.F. ; Akhmedov, A. ; Klein-Rodewald, T. ; Sanz-Moreno, A. ; Horsch, M. ; Grest, P. ; Rothmeier, A.S. ; Rathkolb, B. ; Schrewe, A. ; Beckers, J. ; Neff, F. ; Wolf, E. ; Camici, G.G. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lüscher, T.F. ; Ruf, W. ; Tanner, F.C.
Haematologica 105, 2484-2495 (2019)
Solga, R. ; Behrens, J. ; Ziemann, A. ; Riou, A. ; Berwanger, C. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Fischer, L. ; Coras, R. ; Barkovits, K. ; Marcus, K. ; Mahabir, E. ; Eichinger L ; Schröder, R. ; Noegel, A.A. ; Clemen, C.S. ; German Mouse Clinic Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Adler, T. ; Treise, I. ; Moreth, K. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Rozman, J. ; Calzada-Wack, J. ; Rathkolb, B. ; Östereicher, M.A. ; Miller, G. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H.)
Eur. J. Cell Biol. 98:151046 (2019)
Vetrivel, S. ; Tiso, N. ; Kügler, A. ; Irmler, M. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Hladik, D. ; Giesert, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Sabrautzki, S. ; Adler, T. ; Treise, I. ; Busch, D.H. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Ollert, M. ; Götz, A. ; Amarie, O.V. ; Stöger, T. ; Schulz, H. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Schrewe, A. ; Spielmann, N. ; Bekeredjian, R. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Hans, W. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Neff, F. ; da Silva Buttkus, P. ; Calzada-Wack, J. ; Rácz, I. ; Zimmer, A. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Prehn, C. ; Adamski, J. ; Östereicher, M.A. ; Miller, G. ; Steinkamp, R. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Exp. Eye Res. 188:107632 (2019)
Vidali, S. ; Urquhart, J. ; Rozman, J. ; Thompson, K. ; Sanders, C. ; Jamson, E. ; Breen, C. ; Rathkolb, B. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Marschall, S. ; Amarie, O.V. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Calzada-Wack, J. ; Becker, L. ; Cho, Y. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Klein-Rodewald, T. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Treise, I. ; Zimprich, A. ; Gampe, K. ; Leuchtenberger, S. ; Pfannes, K. ; Stöger, C. ; Maier, H. ; Graw, J. ; Wurst, W. ; Hoefig, K.P. ; Feichtinger, R.G. ; Gaertner, U. ; Szibor, M. ; Wittig, I. ; Mayr, J.A. ; Newman, W. ; Fuchs, H. ; Taylor, R.W. ; Gailus-Durner, V. ; Prokisch, H. ; Hrabě de Angelis, M.
Eur. J. Hum. Genet. 27, 818-819 (2019)
2018
Amarie, O.V. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Acta Ophthalmol. 96, 4-4 (2018)
André, V. ; Gau, C. ; Scheideler, A. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Janik, D. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Östereicher, M.A. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Bekeredjian, R. ; Graw, J. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Gailus-Durner, V. ; Brielmeier, M. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M.
PLoS Biol. 16:e2005019 (2018)
Babbar, R. ; Heni, M. ; Peter, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Fritsche, A. ; Preissl, H. ; Schölkopf, B. ; Wagner, R.
Front. Endocrin. 9:82 (2018)
Barbone, G.E. ; Bravin, A. ; Romanelli, P. ; Mittone, A. ; Bucci, D. ; Gaaß, T. ; Le Duc, G. ; Auweter, S. ; Reiser, M. ; Kraiger, M.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Battaglia, G. ; Coan, P.
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 101, 965-984 (2018)
Bartsch, K. ; Damme, M. ; Regen, T. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Knittler, K. ; Borowski, C. ; Waisman, A. ; Glatzel, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rabe, B.
Front. Immunol. 9:587 (2018)
Bayindir-Buchhalter, I. ; Wolff, G. ; Lerch, S. ; Sijmonsma, T. ; Schuster, M. ; Gronych, J. ; Billeter, A.T. ; Babaei, R. ; Krunic, D. ; Ketscher, L. ; Spielmann, N. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ruas, J.L. ; Müller-Stich, B.P. ; Heikenwalder, M. ; Lichter, P. ; Herzig, S. ; Vegiopoulos, A.
EMBO Mol. Med. 10:e8613 (2018)
Becker, L. ; Schmitt Nogueira, M. ; Klima, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Peleg, S.
Sci. Rep. 8:4199 (2018)
Cardoso, A.L. ; Fernandes, A. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ribeiro Guedes, J. ; Brito, M.A. ; Ortolano, S. ; Pani, G. ; Athanasopoulou, S. ; Gonos, E.S. ; Schosserer, M. ; Grillari, J. ; Peterson, P. ; Tuna, B.G. ; Dogan, S. ; Meyer, A. ; van Os, R. ; Trendelenburg, A.-U.
Ageing Res. Rev. 47, 214-277 (2018)
Clemen, C.S. ; Winter, L. ; Strucksberg, K.H. ; Berwanger, C. ; Türk, M. ; Kornblum, C. ; Florin, A. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Pingen, L. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Rozman, J. ; Treise, I. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vorgerd, M. ; Eichinger, L. ; Schröder, R.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 503, 2770-2777 (2018)
Comai, G. ; Boutet, A. ; Tanneberger, K. ; Massa, F. ; Rocha, A.-S. ; Charlet, A. ; Panzolini, C. ; Motamedi, F.J. ; Brommage, R. ; Hans, W. ; Funck-Brentano, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hartmann, C. ; Cohen-Solal, M. ; Behrens, J. ; Schedl, A.
J. Bone Min. Res. 33, 875-887 (2018)
Dietz, L.J. ; Venkatasubramani, A.V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Imhof, A. ; Becker, L. ; Peleg, S.
J. Vis. Exp. 143, DOI: 10.3791/58601 (2018)
Fischer, I.P. ; Irmler, M. ; Meyer, C.W.E. ; Sachs, S. ; Neff, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J. ; Tschöp, M.H. ; Hofmann, S.M. ; Ussar, S.
Int. J. Obes. 42, 507-517 (2018)
Flannick, J. ; Fuchsberger, C. ; Mahajan, A. ; Teslovich, T.M. ; Agarwala, V. ; Gaulton, K.J. ; Caulkins, L. ; Koesterer, R. ; Ma, C. ; Moutsianas, L. ; McCarthy, D.J. ; Rivas, M.A. ; Perry, J.R.B. ; Sim, X. ; Blackwell, T.W. ; Robertson, N.R. ; Rayner, N.W. ; Cingolani, P. ; Locke, A.E. ; Tajes, J.F. ; Highland, H.M. ; Dupuis, J. ; Chines, P.S. ; Lindgren, C.M. ; Hartl, C. ; Jackson, A.U. ; Chen, H. ; Huyghe, J.R. ; de Bunt, M.v. ; Pearson, R.D. ; Kumar, A. ; Müller-Nurasyid, M. ; Grarup, N. ; Stringham, H.M. ; Gamazon, E.R. ; Lee, J. ; Chen, Y. ; Scott, R.A. ; Below, J.E. ; Chen, P. ; Huang, J. ; Go, M.J. ; Stitzel, M.L. ; Pasko, D. ; Parker, S.C.J. ; Varga, T.V. ; Green, T. ; Beer, N.L. ; Day-Williams, A.G. ; Ferreira, T. ; Fingerlin, T.E. ; Horikoshi, M. ; Hu, C. ; Huh, I. ; Ikram, M.K. ; Kim, B. ; Kim, Y. ; Kim, Y.J. ; Kwon, M.S. ; Lee, S. ; Lin, K. ; Maxwell, T.J. ; Nagai, Y. ; Wang, X. ; Welch, R.P. ; Yoon, J. ; Zhang, W. ; Barzilai, N. ; Voight, B.F. ; Han, B. ; Jenkinson, C.P. ; Kuulasmaa, T. ; Kuusisto, J. ; Manning, A. ; Ng, M.C.Y. ; Palmer, N.D. ; Balkau, B. ; Stancáková, A. ; Abboud, H.E. ; Boeing, H. ; Giedraitis, V. ; Prabhakaran, D. ; Gottesman, O. ; Scott, J. ; Carey, J. ; Kwan, P. ; Grant, G.B. ; Smith, J.D. ; Neale, B.M. ; Purcell, S. ; Butterworth, A.S. ; Howson, J.M.M. ; Lee, H.M. ; Lu, Y. ; Kwak, S.H. ; Zhao, W. ; Danesh, J. ; Lam, V.K.L. ; Park, K.S. ; Saleheen, D. ; So, W.Y. ; Tam, C.H.T. ; Afzal, U. ; Aguilar, D. ; Arya, R. ; Aung, T. ; Chan, E. ; Navarro, C. ; Cheng, C. ; Palli, D. ; Correa, A. ; Curran, J.E. ; Rybin, D. ; Farook, V.S. ; Fowler, S.P. ; Freedman, B.I. ; Griswold, M.E. ; Hale, D.E. ; Hicks, P.J. ; Khor, C.C. ; Kumar, S. ; Lehne, B. ; Thuillier, D. ; Lim, W.Y. ; Liu, J. ; Loh, M. ; Musani, S.K. ; Puppala, S. ; Scott, W.R. ; Yengo, L. ; Tan, S. ; Taylor, H.A. ; Thameem, F. ; Wilson, G. ; Wong, T.Y. ; Njolstad, P.R. ; Levy, J.C. ; Mangino, M. ; Bonnycastle, L.L. ; Schwarzmayr, T. ; Fadista, J. ; Surdulescu, G.L. ; Herder, C. ; Groves, C.J. ; Wieland, T. ; Bork-Jensen, J. ; Brandslund, I. ; Christensen, C. ; Koistinen, H.A. ; Doney, A.S.F. ; Kinnunen, L. ; Esko, T. ; Farmer, A.J. ; Hakaste, L. ; Hodgkiss, D. ; Kravic, J. ; Lyssenko, V. ; Hollensted, M. ; Jorgensen, M.E. ; Jorgensen, T. ; Ladenvall, C. ; Justesen, J.M. ; Käräjämäki, A. ; Kriebel, J. ; Rathmann, W. ; Lannfelt, L. ; Lauritzen, T. ; Narisu, N. ; Linneberg, A. ; Melander, O. ; Milani, L. ; Neville, M. ; Orho-Melander, M. ; Qi, L. ; Qi, Q. ; Roden, M. ; Rolandsson, O. ; Swift, A. ; Rosengren, A.H. ; Stirrups, K. ; Wood, A.R. ; Mihailov, E. ; Blancher, C. ; Carneiro, M.O. ; Maguire, J. ; Poplin, R. ; Shakir, K. ; Fennell, T. ; DePristo, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Deloukas, P. ; Gjesing, A.P. ; Jun, G. ; Nilsson, P.M. ; Murphy, J. ; Onofrio, R. ; Thorand, B. ; Hansen, T. ; Meisinger, C. ; Hu, F.B. ; Isomaa, B. ; Karpe, F. ; Liang, L. ; Peters, A. ; Huth, C. ; O'Rahilly, S.P. ; Palmer, C.N.A. ; Pedersen, O. ; Rauramaa, R. ; Tuomilehto, J. ; Salomaa, V. ; Watanabe, R.M. ; Syvanen, A.C. ; Bergman, R.N. ; Bharadwaj, D. ; Bottinger, E.P. ; Cho, Y.S. ; Chandak, G.R. ; Chan, J.C. ; Chia, K.S. ; Daly, M.J. ; Ebrahim, S.B. ; Langenberg, C. ; Elliott, P. ; Jablonski, K.A. ; Lehman, D.M. ; Jia, W. ; Ma, R.C.W. ; Pollin, T.I. ; Sandhu, M. ; Tandon, N. ; Froguel, P. ; Barroso, I. ; Teo, Y.Y. ; Zeggini, E. ; Loos, R.J.F. ; Small, K.S. ; Ried, J.S. ; DeFronzo, R.A. ; Grallert, H. ; Glaser, B. ; Metspalu, A. ; Wareham, N.J. ; Walker, M. ; Banks, E. ; Gieger, C. ; Ingelsson, E. ; Im, H.K. ; Illig, T. ; Franks, P.W. ; Buck, G. ; Trakalo, J. ; Buck, D. ; Prokopenko, I. ; Mägi, R. ; Lind, L. ; Farjoun, Y. ; Owen, K.R. ; Gloyn, A.L. ; Strauch, K. ; Tuomi, T. ; Kooner, J.S. ; Park, T. ; Donnelly, P. ; Morris, A.D. ; Hattersley, A.T. ; Bowden, D.W. ; Collins, F.S. ; Atzmon, G. ; Chambers, J.C. ; Spector, T.D. ; Laakso, M. ; Strom, T.M. ; Bell, G.I. ; Blangero, J. ; Duggirala, R. ; Tai, E.S. ; McVean, G. ; Hanis, C.L. ; Wilson, J.G. ; Seielstad, M. ; Frayling, T.M. ; Meigs, J.B. ; Cox, N.J. ; Sladek, R. ; Lander, E.S. ; Gabriel, S. ; Mohlke, K.L. ; Meitinger, T. ; Groop, L. ; Abecasis, G. ; Scott, L.J. ; Morris, A.P. ; Kang, H.M. ; Altshuler, D. ; Burtt, N.P. ; Florez, J.C ; Boehnke, M. ; McCarthy, M.I.
Sci. Data 5:180002 (2018)
Frankó, A. ; Rodriguez Camargo, D.C. ; Böddrich, A. ; Garg, D. ; Rodriguez Camargo, A. ; Rathkolb, B. ; Janik, D. ; Aichler, M. ; Feuchtinger, A. ; Neff, F. ; Fuchs, H. ; Wanker, E.E. ; Reif, B. ; Häring, H.-U. ; Peter, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Sci. Rep. 8:1116 (2018)
Gerlini, R. ; Berti, L. ; Darr, J. ; Lassi, M. ; Brandmaier, S. ; Fritsche, L. ; Scheid, F. ; Böhm, A. ; Königsrainer, A. ; Grallert, H. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Staiger, H. ; Teperino, R.
Mol. Metab. 18, 42-50 (2018)
Hertel, J. ; Rotter, M. ; Frenzel, S. ; Zacharias, H.U. ; Krumsiek, J. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rabstein, S. ; Pallapies, D. ; Brüning, T. ; Grabe, H.J. ; Wang-Sattler, R.
Anal. Chim. Acta 1032, 18-31 (2018)
Hinrichs, A. ; Kessler, B. ; Kurome, M. ; Blutke, A. ; Kemter, E. ; Bernau, M. ; Scholz, A.M. ; Rathkolb, B. ; Renner, S. ; Bultmann, S. ; Leonhardt, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Nagashima, H. ; Hoeflich, A. ; Blum, W.F. ; Bidlingmaier, M. ; Wanke, R. ; Dahlhoff, M. ; Wolf, E.
Mol. Metab. 11, 113-128 (2018)
Hoene, M. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Weigert, C.
Nutrients 10:547 (2018)
Hoffmann, C. ; Höckele, S. ; Kappler, L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Weigert, C.
Sci. Rep. 8:737 (2018)
Jain, M. ; Mann, T.D. ; Stulić, M. ; Rao, S.P. ; Kirsch, A. ; Pullirsch, D. ; Strobl, X. ; Rath, C. ; Reissig, L. ; Moreth, K. ; Klein-Rodewald, T. ; Bekeredjian, R. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Pablik, E. ; Cimatti, L. ; Martin, D. ; Zinnanti, J. ; Graier, W.F. ; Sibilia, M. ; Frank, S. ; Levanon, E.Y. ; Jantsch, M.F.
EMBO J.:e94813 (2018)
Jarasch, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Sci. Comp. World August/September, 24-25 (2018)
Jarasch, A. ; Glaser, A. ; Häring, H.-U. ; Roden, M. ; Schürmann, A. ; Solimena, M. ; Theis, F.J. ; Tschöp, M.H. ; Wess, G. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetologe 14, 486-492 (2018)
Jensen, L.R. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Adler, T. ; Prehn, C. ; Hans, W. ; Rozman, J. ; Becker, L. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Puk, O. ; Moreth, K. ; Dopatka, M. ; Walther, D.J. ; von Bohlen Und Halbach, V. ; Rath, M. ; Delatycki, M. ; Bert, B. ; Fink, H. ; Blümlein, K. ; Ralser, M. ; Van Dijck, A. ; Kooy, F. ; Stark, Z. ; Müller, S. ; Scherthan, H. ; Gecz, J. ; Wurst, W. ; Wolf, E. ; Zimmer, A. ; Klingenspor, M. ; Graw, J. ; Klopstock, T. ; Busch, D. ; Adamski, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; von Bohlen und Halbach, O. ; Ropers, H.H. ; Kuss, A.W.
Biochim. Biophys. Acta-Mol. Basis Dis. 1865, 2083-2093 (2018)
Jia, J. ; Conlon, T.M. ; Sarker, R.S. ; Taşdemir, D. ; Smirnova, N.F. ; Srivastava, B. ; Verleden, S.E. ; Güneş, G. ; Wu, X. ; Prehn, C. ; Gao, J. ; Heinzelmann, K. ; Lintelmann, J. ; Irmler, M. ; Pfeiffer, S. ; Schloter, M. ; Zimmermann, R. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J. ; Adamski, J. ; Bayram, H. ; Eickelberg, O. ; Yildirim, A.Ö.
EMBO Mol. Med. 10:e8349 (2018)
Kistler, M. ; Muntean, A. ; Höllriegl, V. ; Matuschek, G. ; Zimmermann, R. ; Hoeschen, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rozman, J.
J. Breath Res. 12:017102 (2018)
Kleinert, M. ; Clemmensen, C. ; Hofmann, S.M. ; Moore, M.C. ; Renner, S. ; Woods, S.C. ; Huypens, P. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schürmann, A. ; Bakhti, M. ; Klingenspor, M. ; Heimann, M. ; Cherrington, A.D. ; Ristow, M. ; Lickert, H. ; Wolf, E. ; Havel, P.J. ; Müller, T.D. ; Tschöp, M.H.
Nat. Rev. Endocrinol. 14, 140-162 (2018)
Komnig, D. ; Gertz, K. ; Habib, P. ; Nolte, K.W. ; Meyer, T. ; Brockmann, M.A. ; Endres, M. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; German Mouse Clinic Consortium ; Schulz, J.B. ; Falkenburger, B.H. ; Reich, A.
J. Neurochem. 145, 258-270 (2018)
Massner, C. ; Sigmund, F. ; Pettinger, S. ; Seeger, M. ; Hartmann, C. ; Ivleva, N.P. ; Niessner, R. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Stelzl, A. ; Koonakampully, N.L. ; Rolbieski, H. ; Wiedwald, U. ; Spasova, M. ; Wurst, W. ; Ntziachristos, V. ; Winklhofer, M. ; Westmeyer, G.G.
Adv. Func. Mat. 28:1706793 (2018)
Moore, B.A. ; Leonard, B.C. ; Sebbag, L. ; Edwards, S.G. ; Cooper, A. ; Imai, D.M. ; Straiton, E. ; Santos, L. ; Reilly, C. ; Griffey, S.M. ; Bower, L. ; Clary, D. ; Mason, J. ; Roux, M.J. ; Meziane, H. ; Herault, Y. ; McKerlie, C. ; Flenniken, A.M. ; Nutter, L.M.J. ; Berberovic, Z. ; Owen, C. ; Newbigging, S. ; Adissu, H. ; Eskandarian, M. ; Hsu, C.W. ; Kalaga, S. ; Udensi, U. ; Asomugha, C. ; Bohat, R. ; Gallegos, J.J. ; Seavitt, J.R. ; Heaney, J.D. ; Beaudet, A.L. ; Dickinson, M.E. ; Justice, M.J. ; Philip, V. ; Kumar, V. ; Svenson, K.L. ; Braun, R.E. ; Wells, S. ; Cater, H. ; Stewart, M. ; Clementson-Mobbs, S. ; Joynson, R. ; Gao, X. ; Suzuki, T. ; Wakana, S. ; Smedley, D. ; Seong, J.K. ; Tocchini-Valentini, G. ; Moore, M. ; Fletcher, C. ; Karp, N. ; Ramirez-Solis, R. ; White, J.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Thomasy, S.M. ; Flicek, P. ; Parkinson, H. ; Brown, S.D.M. ; Meehan, T.F. ; Nishina, P.M. ; Murray, S.A. ; Krebs, M.P. ; Mallon, A.M. ; Lloyd, K.C.K. ; Murphy, C.J. ; Moshiri, A.
Comm. Biol. 1:236 (2018)
Muñoz-Fuentes, V. ; Cacheiro, P. ; Meehan, T.F. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Brown, S.D.M. ; Flenniken, A.M. ; Flicek, P. ; Galli, A. ; Mashadi, H.H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kim, J.K. ; Lloyd, K.C.K. ; McKerlie, C. ; Morgan, H. ; Murray, S.A. ; Nutter, L.M.J. ; Reilly, P.T. ; Seavitt, J.R. ; Seong, J.K. ; Simon, M. ; Wardle-Jones, H. ; Mallon, A.-M. ; Smedley, D. ; Parkinson, H.E.
Conservation genetics 19, 995-1005 (2018)
Neschen, S. ; Wu, M. ; Fuchs, C. ; Kondofersky, I. ; Theis, F.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Sartorius, T.
Exp. Clin. Endocrinol. Diabet. 126, 20-29 (2018)
Nikolakopoulou, P. ; Chatzigeorgiou, A. ; Kourtzelis, I. ; Toutouna, L. ; Masjkur, J. ; Arps-Forker, C. ; Poser, S.W. ; Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; German Mouse Clinic Consortium ; Wolf, E. ; Klingenspor, M. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tsata, V. ; Sebastian Monasor, L. ; Troullinaki, M. ; Witt, A. ; Anastasiou, V. ; Chrousos, G. ; Yi, C.-X. ; García-Cáceres, C. ; Tschöp, M.H. ; Bornstein, S.R. ; Androutsellis-Theotokis, A. ; German Mouse Clinic Consortium (Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Neff, F.)
Sci. Rep. 8:11335 (2018)
Ordelheide, A.-M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Staiger, H.
Pharmacogenomics 19, 577-587 (2018)
Pastor-Arroyo, E.M. ; Gehring, N.H. ; Krudewig, C. ; Costantino, S. ; Bettoni, C. ; Knöpfel, T. ; Sabrautzki, S. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Pastor, J. ; Strom, T.M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Camici, G.G. ; Paneni, F. ; Wagner, C.A. ; Rubio-Aliaga, I.
Kidney Int. 94, 49-59 (2018)
Rajendran, J. ; Purhonen, J. ; Tegelberg, S. ; Smolander, O.P. ; Mörgelin, M. ; Rozman, J. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Auvinen, P. ; Mervaala, E. ; Jacobs, H.T. ; Szibor, M. ; Fellman, V. ; Kallijärvi, J.
EMBO Mol. Med. 10:e9456 (2018)
Renner, S. ; Blutke, A. ; Dobenecker, B. ; Dhom, G. ; Müller, T.D. ; Finan, B. ; Clemmensen, C. ; Bernau, M. ; Novak, I. ; Rathkolb, B. ; Senf, S. ; Zöls, S. ; Roth, M. ; Götz, A. ; Hofmann, S.M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wanke, R. ; Kienzle, E. ; Scholz, A.M. ; DiMarchi, R. ; Ritzmann, M. ; Tschöp, M.H. ; Wolf, E.
Mol. Metab., DOI: 10.1016/j.molmet.2018.06.015 (2018)
Rivas, M.A. ; Avila, B.E. ; Koskela, J. ; Huang, H. ; Stevens, C.F. ; Pirinen, M. ; Haritunians, T. ; Neale, B.M. ; Kurki, M. ; Ganna, A. ; Graham, D. ; Glaser, B. ; Peter, I. ; Atzmon, G. ; Barzilai, N. ; Levine, A.P. ; Schiff, E. ; Pontikos, N. ; Weisburd, B. ; Lek, M. ; Karczewski, K.J. ; Bloom, J. ; Minikel, E.V. ; Petersen, B.-S. ; Beaugerie, L. ; Seksik, P. ; Cosnes, J. ; Schreiber, S. ; Bokemeyer, B. ; Bethge, J. ; Heap, G. ; Ahmad, T. ; Plagnol, V. ; Segal, A.W. ; Targan, S. ; Turner, D. ; Saavalainen, P. ; Farkkila, M. ; Kontula, K. ; Palotie, A. ; Brant, S.R. ; Duerr, R.H. ; Silverberg, M.S. ; Rioux, J.D. ; Weersma, R.K. ; Franke, A. ; Jostins, L. ; Anderson, C.A. ; Barrett, J.C. ; MacArthur, D.G. ; Jalas, C. ; Sokol, H. ; Xavier, R.J. ; Pulver, A. ; Cho, J.H. ; McGovern, D.P.B. ; Daly, M.J. ; International IBD Genetics Consortium (IIBDGC) (Gieger, C. ; Winkelmann, J.) ; T2D-GENES Consortium (Schwarzmayr, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Thorand, B. ; Meisinger, C. ; Peters, A. ; Grallert, H. ; Strauch, K. ; Strom, T.M. ; Meitinger, T.)
PLoS Genet. 14:e1007329 (2018)
Rodriguez Camargo, D.C. ; Garg, D. ; Buday, K. ; Frankó, A. ; Rodriguez Camargo, A. ; Schmidt, F. ; Cox, S.J. ; Suladze, S. ; Haslbeck, M. ; Mideksa, Y.G. ; Gemmecker, G. ; Aichler, M. ; Mettenleiter, G. ; Schulz, M. ; Walch, A.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Feige, M.J. ; Sierra, C.A. ; Conrad, M. ; Tripsianes, K. ; Ramamoorthy, A. ; Reif, B.
Chem. Commun. 54, 5426-5429 (2018)
Rotter, M. ; Brandmaier, S. ; Covic, M. ; Burek, K. ; Hertel, J. ; Troll, M. ; Bader, E. ; Adam, J. ; Prehn, C. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Grabe, H.J. ; Daniel, H. ; Kantermann, T. ; Harth, V. ; Illig, T. ; Pallapies, D. ; Behrens, T. ; Brüning, T. ; Adamski, J. ; Lickert, H. ; Rabstein, S. ; Wang-Sattler, R.
Metabolites 8:45 (2018)
Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Oestereicher, M.A. ; Schütt, C. ; Ravindranath, A.C. ; Leuchtenberger, S. ; Sharma, S. ; Kistler, M. ; Willershäuser, M. ; Brommage, R. ; Meehan, T.F. ; Mason, J. ; Haselimashhadi, H. ; Hough, T. ; Mallon, A.-M. ; Wells, S. ; Santos, L. ; Lelliott, C.J. ; White, J.K. ; Sorg, T. ; Champy, M.-F. ; Bower, L.R. ; Reynolds, C.L. ; Flenniken, A.M. ; Murray, S.A. ; Nutter, L.M.J. ; Svenson, K.L. ; West, D. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Beaudet, A.L. ; Bosch, F. ; Braun, R.B. ; Dobbie, M.S. ; Gao, X. ; Herault, Y. ; Moshiri, A. ; Moore, B.A. ; Kent Lloyd, K.C. ; McKerlie, C. ; Masuya, H. ; Tanaka, N. ; Flicek, P. ; Parkinson, H.E. ; Sedlacek, R. ; Seong, J.K. ; Wang, C.-K.L. ; Moore, M. ; Brown, S.D. ; Tschöp, M.H. ; Wurst, W. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Beckers, J. ; Machicao, F. ; Peter, A. ; Staiger, H. ; Häring, H.-U. ; Grallert, H. ; Campillos, M. ; Maier, H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Werner, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; IMPC Consortium (Eickelberg, O.) ; IMPC Consortium (Yildirim, A.Ö.)
Nat. Commun. 9:288 (2018)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Ollert, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmidt-Weber, C. ; Blank, S.
Allergy 73, 233-233 (2018)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Alessandrini, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Ohnmacht, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C. ; Blank, S.
Allergy 73, 232-232 (2018)
Sakkou, M. ; Chouvardas, P. ; Ntari, L. ; Prados, A. ; Moreth, K. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Denis, M.C. ; Karagianni, N. ; Kollias, G.
JCI insight 3:98864 (2018)
Schmidt, M.O. ; Garman, K.A. ; Lee, Y.G. ; Zuo, C. ; Beck, P.J. ; Tan, M.W.P. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tassi, E. ; Riegel, A.T. ; Wellstein, A. ; German Mouse Clinic Consortium (Zimprich, A. ; Becker, L. ; Vernaleken, A. ; Adler, T. ; Treise, I. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Moreth, K. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Brommage, R. ; Hans, W. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Rozman, J. ; Calzada-Wack, J. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Neff, F. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Östereicher, M.A. ; Steinkamp, R. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S.)
J. Invest. Dermatol. 138, 179-188 (2018)
Schnerwitzki, D. ; Perry, S. ; Ivanova, A. ; Caixeta, F.V. ; Cramer, P. ; Günther, S. ; Weber, K. ; Tafreshiba, A. ; Becker, L. ; Vargas Panesso, I.L. ; Klopstock, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmidt, M. ; Kullander, K. ; Englert, C.
Life Sci. All. 1:e201800106 (2018)
Sigmund, F. ; Massner, C. ; Erdmann, P. ; Stelzl, A. ; Rolbieski, H. ; Desai, M. ; Bricault, S. ; Wörner, T.P. ; Snijder, J. ; Geerlof, A. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Heck, A.J.R. ; Jasanoff, A. ; Ntziachristos, V. ; Plitzko, J. ; Westmeyer, G.G.
Nat. Commun. 9:1990 (2018)
Stanelle-Bertram, S. ; Walendy-Gnirß, K. ; Speiseder, T. ; Thiele, S. ; Asante, I.A. ; Dreier, C. ; Kouassi, N.M. ; Preuß, A. ; Pilnitz-Stolze, G. ; Müller, U. ; Thanisch, S. ; Richter, M. ; Scharrenberg, R. ; Kraus, V. ; Dörk, R. ; Schau, L. ; Herder, V. ; Gerhauser, I. ; Pfankuche, V.M. ; Käufer, C. ; Waltl, I. ; Moraes, T. ; Sellau, J. ; Hoenow, S. ; Schmidt-Chanasit, J. ; Jansen, S. ; Schattling, B. ; Ittrich, H. ; Bartsch, U. ; Renné, T. ; Bartenschlager, R. ; Arck, P. ; Cadar, D. ; Friese, M.A. ; Vapalahti, O. ; Lotter, H. ; Benites, S. ; Rolling, L. ; Gabriel, M. ; Baumgärtner, W. ; Morellini, F. ; Hölter, S.M. ; Amarie, O.V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Löscher, W. ; Calderon de Anda, F. ; Gabriel, G.
Nat. Microbiol. 3, 1161–1174 (2018)
Stirm, L. ; Huypens, P. ; Sass, S. ; Batra, R. ; Fritsche, L. ; Brucker, S. ; Abele, H. ; Hennige, A.M. ; Theis, F.J. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Fritsche, A. ; Häring, H.-U. ; Staiger, H.
Sci. Rep. 8:1366 (2018)
Tharmarajah, G. ; Eckhard, U. ; Jain, F. ; Marino, G. ; Prudova, A. ; Urtatiz, O. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Overall, C.M. ; van Raamsdonk, C.D.
Pigment Cell Melanoma Res. 31, 693-707 (2018)
Treise, I. ; Huber, E.M. ; Klein-Rodewald, T. ; Heinemeyer, W. ; Grassmann, S.A. ; Basler, M. ; Adler, T. ; Rathkolb, B. ; Helming, L. ; Andres, C. ; Klaften, M. ; Landbrecht, C. ; Wieland, T. ; Strom, T.M. ; McCoy, K.D. ; Macpherson, A.J. ; Wolf, E. ; Groettrup, M. ; Ollert, M. ; Neff, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Groll, M. ; Busch, D.H.
Sci. Rep. 8:5975 (2018)
Verbrugge, S.A.J. ; Schönfelder, M. ; Becker, L. ; Nezhad, F.Y. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wackerhage, H.
Front. Physiol. 9:553 (2018)
Wang, X. ; Sterr, M. ; Burtscher, I. ; Chen, S. ; Hieronimus, A. ; Machicao, F. ; Staiger, H. ; Häring, H.-U. ; Lederer, G. ; Meitinger, T. ; Cernilogar, F.M. ; Schotta, G. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ray, M. ; Wright, C.V.E. ; Bakhti, M. ; Lickert, H.
Mol. Metab. 9, 57-68 (2018)
Xie, K. ; Ryan, D.P. ; Pearson, B.L. ; Henzel, K.S. ; Neff, F. ; Vidal, R.O. ; Hennion, M. ; Lehmann, I. ; Schleif, M. ; Schröder, S. ; Adler, T. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schütz, A.L. ; Prehn, C. ; Mickael, M.E. ; Weiergräber, M. ; Adamski, J. ; Busch, D.H. ; Ehninger, G. ; Matynia, A. ; Jackson, W.S. ; Wolf, E. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Bonn, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ehninger, D.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, E2348-E2357 (2018)
Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Trümbach, D. ; Rozman, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Becker, L. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Miller, G.
Poster: Federation of European Neuroscience Societies Forum, 7-11 July 2018, Berlin. (2018)
Zukunft, S. ; Prehn, C. ; Röhring, C. ; Möller, G. ; Hrabě de Angelis, M. ; Adamski, J. ; Tokarz, J.
Metabolomics 14:18 (2018)
2017
Aguilar-Pimentel, J.A. ; Graessel, A. ; Alessandrini, F. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Russkamp, D. ; Chaker, A. ; Ollert, M. ; Blank, S. ; Gutermuth, J. ; Schmidt-Weber, C.B.
PLoS ONE 12:e0178563 (2017)
Aichler, M. ; Borgmann, D.M. ; Krumsiek, J. ; Buck, A. ; MacDonald, P.E. ; Fox, J.E.M. ; Lyon, J. ; Light, P.E. ; Keipert, S. ; Jastroch, M. ; Feuchtinger, A. ; Müller, N.S. ; Sun, N. ; Palmer, A. ; Alexandrov, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Neschen, S. ; Tschöp, M.H. ; Walch, A.K.
Cell Metab. 25, 1334-1347.e4 (2017)
Álvarez Hernández, E. ; Kahl, S. ; Seelig, A. ; Begovatz, P. ; Irmler, M. ; Kupriyanova, Y. ; Nowotny, J. ; Nowotny, P. ; Herder, C. ; Barosa, C. ; Carvalho, F.P. ; Rozman, J. ; Neschen, S. ; Jones, J.G. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Roden, M.
J. Clin. Invest. 127, 695-708 (2017)
Beckers, J. ; Grallert, H. ; Schürmann, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetes akt. 15, 104-107 (2017)
Blutke, A. ; Renner, S. ; Flenkenthaler, F. ; Backman, M. ; Haesner, S. ; Kemter, E. ; Ländström, E. ; Braun-Reichhart, C. ; Albl, B. ; Streckel, E. ; Rathkolb, B. ; Prehn, C. ; Palladini, A. ; Grzybek, M. ; Krebs, S. ; Bauersachs, S. ; Bähr, A. ; Brühschwein, A. ; Deeg, C.A. ; De Monte, E. ; Dmochewitz, M. ; Eberle, C. ; Emrich, D. ; Fux, R. ; Groth, F. ; Gumbert, S. ; Heitmann, A. ; Hinrichs, A.S. ; Keßler, B. ; Kurome, M. ; Leipig-Rudolph, M. ; Matiasek, K. ; Öztürk, H. ; Otzdorff, C. ; Reichenbach, M. ; Reichenbach, H.D. ; Rieger, A. ; Rieseberg, B. ; Rosati, M. ; Saucedo, M.N. ; Schleicher, A. ; Schneider, M.R. ; Simmet, K. ; Steinmetz, J. ; Übel, N. ; Zehetmaier, P. ; Jung, A. ; Adamski, J. ; Coskun, Ü. ; Hrabě de Angelis, M. ; Simmet, C. ; Ritzmann, M. ; Meyer-Lindenberg, A. ; Blum, H. ; Arnold, G.J. ; Fröhlich, T. ; Wanke, R. ; Wolf, E.
Mol. Metab. 6, 931-940 (2017)
Bowl, M.R. ; Simon,  M.M. ; Ingham, N.J. ; Greenaway, S. ; Santos, L. ; Cater, H. ; Taylor, S. ; Mason, J. ; Kurbatova, N. ; Pearson, S. ; Bower, L.R. ; Clary, D. ; Meziane, H. ; Reilly, P. ; Minowa, O. ; Kelsey, L. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Gao, X. ; Bradley, A. ; Skarnes, W.C. ; Moore, M. ; Beaudet, A.L. ; Justice, M.J. ; Seavitt, J.R. ; Dickinson, M.E. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herault, Y. ; Wakana, S. ; Nutter, L.M.J. ; Flenniken, A.M. ; McKerlie, C. ; Murray, S.A. ; Svenson, K.L. ; Braun, R.E. ; West, D.B. ; Llyod, K.C.K. ; Adams, D.J. ; White, J. ; Karp, N. ; Flicek, P. ; Smedley, D. ; Meehan, T.F. ; Parkinson, H.E. ; Teboul, L. ; Wells, S. ; Steel, K.P. ; Mallon, A.M. ; Brown, S.D. ; International Mouse Phenotyping Consortium (Beig, J. ; Bürger, A. ; Giesert, F. ; Graw, J. ; Kühn, R. ; Oritz, O. ; Schick, J. ; Seisenberger, C. ; Amarie, O.V. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Beckers, J. ; Brommage, R. ; Calzada-Wack, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Lengger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Marschall, S. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Östereicher, M.A. ; Rozman, J. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Treise, I. ; Stöger, T. ; Yildirim, A.Ö. ; Becker, L. ; Rathkolb, B. ; Eickelberg, O. ; Schmidt-Weber, C.B.)
Nat. Commun. 8:886 (2017)
Clarke, K. ; Ricciardi, S. ; Pearson, T. ; Bharudin, I. ; Davidsen, P.K. ; Bonomo, M. ; Brina, D. ; Scagliola, A. ; Simpson, D.M. ; Beynon, R.J. ; Khanim, F. ; Ankers, J. ; Sarzynski, M.A. ; Ghosh, S. ; Pisconti, A. ; Rozman, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bunce, C. ; Stewart, C. ; Egginton, S. ; Caddick, M. ; Jackson, M.A. ; Bouchard, C. ; Biffo, S. ; Falciani, F.
Cell Rep. 21, 1507-1520 (2017)
Cui, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schröder, P.
Water Res. 122, 290-298 (2017)
Daubeuf, F. ; Becker, J. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Ebel, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hérault, Y. ; Frossard, N.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 7, 88-99 (2017)
Deng, T. ; Postnikov, Y. ; Zhang, S. ; Garrett, L. ; Becker, L. ; Rácz, I. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bustin, M.
Nucleic Acids Res. 45, 3031-3045 (2017)
Denis, M.C. ; Karagianni, N. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ntari, L. ; Sakkou, M. ; Kollias, G.
Ann. Rheum. Dis. 76, A49-A49 (2017)
Denis, M.C. ; Ntari, L. ; Sakkou, M. ; Chouvardas, P. ; Prados, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Simic, B. ; Crucet, M. ; Lüscher, T.F. ; Mitchell, K. ; Schwarzwald, C. ; Karagianni, N. ; Kollias, G.
Ann. Rheum. Dis. 76, 500-500 (2017)
Dickinson, M.E. ; Flenniken, A.M. ; Ji, X. ; Teboul, L. ; Wong, M.D. ; White, J.K. ; Meehan, T.F. ; Weninger, W.J. ; Westerberg, H. ; Adissu, H.A. ; Baker, C.N. ; Bower, L. ; Brown, J.M. ; Caddle, L.B. ; Chiani, F. ; Clary, D. ; Cleak, J. ; Daly, M.J. ; Denegre, J.M. ; Doe, B. ; Dolan, M.E. ; Edie, S.M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Galli, A. ; Gambadoro, A. ; Gallegos, J. ; Guo, S. ; Horner, N.R. ; Hsu, C.-W. ; Johnson, S.J. ; Kalaga, S. ; Keith, L.C. ; Lanoue, L. ; Lawson, T.N. ; Lek, M. ; Mark, M. ; Marschall, S. ; Mason, J. ; McElwee, M.L. ; Newbigging, S. ; Nutter, L.M.J. ; Peterson, K.A. ; Ramirez-Solis, R. ; Rowland, D.J. ; Ryder, E. ; Samocha, K.E. ; Seavitt, J.R. ; Selloum, M. ; Szoke-Kovacs, Z. ; Tamura, M. ; Trainor, A.G. ; Tudose, I. ; Wakana, S. ; Warren, J. ; Wendling, O. ; West, D.B. ; Wong, L. ; Yoshiki, A. ; Wurst, W. ; MacArthur, D.G. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Gao, X. ; Flicek, P. ; Bradley, A. ; Skarnes, W.C. ; Justice, M.J. ; Parkinson, H.E. ; Moore, M. ; Wells, S. ; Braun, R.E. ; Svenson, K.L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herault, Y. ; Mohun, T. ; Mallon, A.M. ; Henkelman, R.M. ; Brown, S.D.M. ; Adams, D.J. ; Lloyd, K.C.K. ; McKerlie, C. ; Beaudet, A.L. ; Bućan, M. ; Murray, S.A.
Nature 551, 398 (2017)
Egaña, I. ; Kaito, H. ; Nitzsche, A. ; Becker, L. ; Ballester-Lopez, C. ; Niaudet, C. ; Petkova, M. ; Liu, W. ; Vandlandewijck, M. ; Vernaleken, A. ; Klopstock, T. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rask-Andersen, H. ; Johansson, H.J. ; Lehtiö, J. ; He, L. ; Yildirim, A.Ö. ; Hellström, M. ; German Mouse Clinic Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Beckers, J. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Moreth, K. ; Bekeredjian, R. ; Neff, F. ; Calzada-Wack, J. ; Rácz, I. ; Zimmer, A. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Stöger, T. ; Eickelberg, O. ; Treise, I. ; Busch, D.H. ; Östereicher, M.A. ; Steinkamp, R. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S.)
Sci. Rep. 7:15453 (2017)
Essig, K. ; Hu, D. ; Guimaraes, J.C. ; Alterauge, D. ; Edelmann, S.L. ; Raj, T. ; Kranich, J. ; Behrens, G. ; Heiseke, A.F. ; Floess, S. ; Klein, J. ; Maiser, A. ; Marschall, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Leonhardt, H. ; Calkhoven, C.F. ; Nößner, E. ; Brocker, T. ; Huehn, J. ; Krug, A.B. ; Zavolan, M. ; Baumjohann, D. ; Heissmeyer, V.
Immunity 47, 1067-1082.e12 (2017)
Flannick, J. ; Fuchsberger, C. ; Mahajan, A. ; Teslovich, T.M. ; Agarwala, V. ; Gaulton, K.J. ; Caulkins, L. ; Koesterer, R. ; Ma, C. ; Moutsianas, L. ; McCarthy, D.J. ; Rivas, M.A. ; Perry, J.R.B. ; Sim, X. ; Blackwell, T.W. ; Robertson, N.R. ; Rayner, N.W. ; Cingolani, P. ; Locke, A.E. ; Tajes, J.F. ; Highland, H.M. ; Dupuis, J. ; Chines, P.S. ; Lindgren, C.M. ; Hartl, C. ; Jackson, A.U. ; Chen, H. ; Huyghe, J.R. ; van de Bunt, M. ; Pearson, R.D. ; Kumar, A. ; Müller-Nurasyid, M. ; Grarup, N. ; Stringham, H.M. ; Gamazon, E.R. ; Lee, J. ; Chen, Y. ; Scott, R.A. ; Below, J.E. ; Chen, P. ; Huang, J. ; Go, M.J. ; Stitzel, M.L. ; Pasko, D. ; Parker, S.C.J. ; Varga, T.V. ; Green, T. ; Beer, N.L. ; Day-Williams, A.G. ; Ferreira, T. ; Fingerlin, T.E. ; Horikoshi, M. ; Hu, C. ; Huh, I. ; Ikram, M.K. ; Kim, B.J. ; Kim, Y. ; Kim, Y.J. ; Kwon, M.S. ; Lee, S. ; Lin, K.H. ; Maxwell, T.J. ; Nagai, Y. ; Wang, X. ; Welch, R.P. ; Yoon, J. ; Zhang, W. ; Barzilai, N. ; Voight, B.F. ; Han, B.G. ; Jenkinson, C.P. ; Kuulasmaa, T. ; Kuusisto, J. ; Manning, A. ; Ng, M.C.Y. ; Palmer, N.D. ; Balkau, B. ; Stancáková, A. ; Abboud, H.E. ; Boeing, H. ; Giedraitis, V. ; Prabhakaran, D. ; Gottesman, O. ; Scott, J. ; Carey, J. ; Kwan, P. ; Grant, G.B. ; Smith, J.D. ; Neale, B.M. ; Purcell, S. ; Butterworth, A.S. ; Howson, J.M.M. ; Lee, H.M. ; Lu, Y. ; Kwak, S.H. ; Zhao, W. ; Danesh, J. ; Lam, V.K.L. ; Park, K.S. ; Saleheen, D. ; So, W.Y. ; Tam, C.H.T. ; Afzal, U. ; Aguilar, D. ; Arya, R. ; Aung, T. ; Chan, E. ; Navarro, C. ; Cheng, C.Y. ; Palli, D. ; Correa, A. ; Curran, J.E. ; Rybin, D. ; Farook, V.S. ; Fowler, S.P. ; Freedman, B.I. ; Griswold, M.E. ; Hale, D.E. ; Hicks, P.J. ; Khor, C.C. ; Kumar, S. ; Lehne, B. ; Thuillier, D. ; Lim, W.Y. ; Liu, J. ; Loh, M. ; Musani, S.K. ; Puppala, S. ; Scott, W.R. ; Yengo, L. ; Tan, S.T. ; Taylor, H.A. ; Thameem, F. ; Wilson, G. ; Wong, T.Y. ; Njølstad, P.R. ; Levy, J.C. ; Mangino, M. ; Bonnycastle, L.L. ; Schwarzmayr, T. ; Fadista, J. ; Surdulescu, G.L. ; Herder, C. ; Groves, C.J. ; Wieland, T. ; Bork-Jensen, J. ; Brandslund, I. ; Christensen, C. ; Koistinen, H.A. ; Doney, A.S.F. ; Kinnunen, L. ; Esko, T. ; Farmer, A.J. ; Hakaste, L. ; Hodgkiss, D. ; Kravic, J. ; Lyssenko, V. ; Hollensted, M. ; Jørgensen, M.E. ; Jørgensen, T. ; Ladenvall, C. ; Justesen, J.M. ; Käräjämäki, A. ; Kriebel, J. ; Rathmann, W. ; Lannfelt, L. ; Lauritzen, T. ; Narisu, N. ; Linneberg, A. ; Melander, O. ; Milani, L. ; Neville, M. ; Orho-Melander, M. ; Qi, L. ; Qi, Q. ; Roden, M. ; Rolandsson, O. ; Swift, A. ; Rosengren, A.H. ; Stirrups, K. ; Wood, A.R. ; Mihailov, E. ; Blancher, C. ; Carneiro, M.O. ; Maguire, J. ; Poplin, R. ; Shakir, K. ; Fennell, T. ; DePristo, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Deloukas, P. ; Gjesing, A.P. ; Jun, G. ; Nilsson, P. ; Murphy, J. ; Onofrio, R. ; Thorand, B. ; Hansen, T. ; Meisinger, C. ; Hu, F.B. ; Isomaa, B. ; Karpe, F. ; Liang, L. ; Peters, A. ; Huth, C. ; O'Rahilly, S.P. ; Palmer, C.N.A. ; Pedersen, O. ; Rauramaa, R. ; Tuomilehto, J. ; Salomaa, V. ; Watanabe, R.M. ; Syvänen, A.C. ; Bergman, R.N. ; Bharadwaj, D. ; Bottinger, E.P. ; Cho, Y.S. ; Chandak, G.R. ; Chan, J.C. ; Chia, K.S. ; Daly, M.J. ; Ebrahim, S.B. ; Langenberg, C. ; Elliott, P. ; Jablonski, K.A. ; Lehman, D.M. ; Jia, W. ; Ma, R.C.W. ; Pollin, T.I. ; Sandhu, M. ; Tandon, N. ; Froguel, P. ; Barroso, I. ; Teo, Y.Y. ; Zeggini, E. ; Loos, R.J.F. ; Small, K.S. ; Ried, J.S. ; DeFronzo, R.A. ; Grallert, H. ; Glaser, B. ; Metspalu, A. ; Wareham, N.J. ; Walker, M. ; Banks, E. ; Gieger, C. ; Ingelsson, E. ; Im, H.K. ; Illig, T. ; Franks, P.W. ; Buck, G. ; Trakalo, J. ; Buck, D. ; Prokopenko, I. ; Mägi, R. ; Lind, L. ; Farjoun, Y. ; Owen, K.R. ; Gloyn, A.L. ; Strauch, K. ; Tuomi, T. ; Kooner, J.S. ; Lee, J.Y. ; Park, T. ; Donnelly, P. ; Morris, A.D. ; Hattersley, A.T. ; Bowden, D.W. ; Collins, F.S. ; Atzmon, G. ; Chambers, J.C. ; Spector, T.D. ; Laakso, M. ; Strom, T.M. ; Bell, G.I. ; Blangero, J. ; Duggirala, R. ; Tai, E.S. ; McVean, G. ; Hanis, C.L. ; Wilson, J.G. ; Seielstad, M. ; Frayling, T.M. ; Meigs, J.B. ; Cox, N.J. ; Sladek, R. ; Lander, E.S. ; Gabriel, S. ; Mohlke, K.L. ; Meitinger, T. ; Groop, L. ; Abecasis, G. ; Scott, L.J. ; Morris, A.P. ; Kang, H.M. ; Altshuler, D. ; Burtt, N.P. ; Florez, J.C ; Boehnke, M. ; McCarthy, M.I.
Sci. Data 4:170179 (2017)
Fuchs, H. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Calzada-Wack, J. ; Cho, Y.-L. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Irmler, M. ; Kistler, M. ; Kraiger, M.J. ; Mayer-Kuckuk, P. ; Moreth, K. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; da Silva Buttkus, P. ; Treise, I. ; Zimprich, A. ; Gampe, K. ; Hutterer, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Miller, M. ; Scheideler, A. ; Wu, M. ; Beckers, J. ; Bekeredjian, R. ; Brielmeier, M. ; Busch, D.H. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Stöger, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zimmer, A. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Behav. Brain Res. 352, 187-196 (2017)
Garrett, L. ; Becker, L. ; Rozman, J. ; Puk, O. ; Stöger, T. ; Yildirim, A.Ö. ; Bohla, A. ; Eickelberg, O. ; Hans, W. ; Prehn, C. ; Adamski, J. ; Klopstock, T. ; Rácz, I. ; Zimmer, A. ; Klingenspor, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J. ; Hölter, S.M.
Mol. Neurobiol. 55, 4580–4595 (2017)
Gimpfl, M. ; Rozman, J. ; Dahlhoff, M. ; Kübeck, R. ; Blutke, A. ; Rathkolb, B. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Öner-Sieben, S. ; Seibt, A. ; Roscher, A.A. ; Wolf, E. ; Ensenauer, R.
Biochim. Biophys. Acta-Mol. Basis Dis. 1863, 1605-1614 (2017)
Graessel, A. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Russkamp, D. ; Ollert, M. ; Blank, S. ; Gutermuth, J. ; Schmidt-Weber, C.B.
Allergy 72, 40-40 (2017)
Hönes, G.S. ; Rakov, H. ; Logan, J. ; Liao, X.-H. ; Werbenko, E. ; Pollard, A.S. ; Præstholm, S.M. ; Siersbæk, M.S. ; Rijntjes, E. ; Gassen, J. ; Latteyer, S. ; Engels, K. ; Strucksberg, K.-H. ; Kleinbongard, P. ; Zwanziger, D. ; Rozman, J. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klein-Hitpass, L. ; Köhrle, J. ; Armstrong, D.L. ; Grøntved, L. ; Basset, J.H.D. ; Williams, G.R. ; Refetoff, S. ; Führer, D. ; Moeller, L.C.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114, E11323-E11332 (2017)
Ingerslev, B. ; Hansen, J.S. ; Hoffmann, C.M. ; Clemmesen, J.O. ; Secher, N.H. ; Scheler, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U. ; Pedersen, B.K. ; Weigert, C. ; Plomgaard, P.
Mol. Metab. 6, 1286-1295 (2017)
Kaklamanos, A. ; Rozman, J. ; Roulis, M. ; Karagianni, N. ; Armaka, M. ; Wu, M. ; Brachthäuser, L. ; Calzada-Wack, J. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Rathkolb, B. ; Adler, T. ; Neff, F. ; Wolf, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kollias, G.
Sci. Rep. 7:2397 (2017)
Kaloff, C. ; Anastassiadis, K. ; Ayadi, A. ; Baldock, R. ; Beig, J. ; Birling, M.C. ; Bradley, A. ; Brown, S.D.M. ; Bürger, A. ; Bushell, W. ; Chiani, F. ; Collins, F.S. ; Doe, B. ; Eppig, J.T. ; Finnell, R.H. ; Fletcher, C. ; Flicek, P. ; Fray, M. ; Friedel, R.H. ; Gambadoro, A. ; Gates, H. ; Hansen, J. ; Herault, Y. ; Hicks, G.G. ; Hörlein, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Iyer, V. ; de Jong, P.J. ; Koscielny, G. ; Kühn, R. ; Liu, P. ; Lloyd, K.C.K. ; Lopez, R.G. ; Marschall, S. ; Martínez, S. ; McKerlie, C. ; Meehan, T.F. ; von Melchner, H. ; Moore, M. ; Murray, S.A. ; Nagy, A. ; Nutter, L.M.J. ; Pavlovic, G. ; Pombero, A. ; Prosser, H. ; Ramirez-Solis, R. ; Ringwald, M. ; Rosen, B. ; Rosenthal, N. ; Rossant, J. ; Ruiz Noppinger, P. ; Ryder, E. ; Skarnes, W.C. ; Schick, J. ; Schnütgen, F. ; Schofield, P. ; Seisenberger, C. ; Selloum, M. ; Smedley, D. ; Simpson, E.M. ; Stewart, A.F. ; Teboul, L. ; Tocchini Valentini, G.P. ; Valenzuela, D. ; West, A.P. ; Wurst, W.
Drug Discov. Today, DOI: 10.1016/j.ddmod.2017.08.002 (2017)
Karp, N.A. ; Mason, J. ; Beaudet, A.L. ; Benjamini, Y. ; Bower, L. ; Braun, R.E. ; Brown, S.D.M. ; Chesler, E.J. ; Dickinson, M.E. ; Flenniken, A.M. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Gao, X. ; Guo, S. ; Greenaway, S. ; Heller, R. ; Herault, Y. ; Justice, M.J. ; Kurbatova, N. ; Lelliott, C.J. ; Lloyd, K.C.K. ; Mallon, A.M. ; Mank, J.E. ; Masuya, H. ; McKerlie, C. ; Meehan, T.F. ; Mott, R.F. ; Murray, S.A. ; Parkinson, H. ; Ramirez-Solis, R. ; Santos, L. ; Seavitt, J.R. ; Smedley, D. ; Sorg, T. ; Speak, A.O. ; Steel, K.P. ; Svenson, K.L. ; Wakana, S. ; West, D. ; Wells, S. ; Westerberg, H. ; Yaacoby, S. ; White, J.K. ; International Mouse Phenotyping Consortium (Aguilar-Pimentel, J.A. ; Treise, I. ; Moreth, K. ; Stöger, T. ; Amarie, O.V. ; Neff, C. ; Wurst, W. ; Calzada-Wack, J. ; Marschall, S. ; Brommage, R. ; Steinkamp, R. ; Lengger, C. ; Östereicher, M.A. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Yildirim, A.Ö. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Seisenberger, C. ; Bürger, A. ; Graw, J. ; Eickelberg, O. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Gailus-Durner, V. ; Beckers, J. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J.) ; Becker, L.
Nat. Commun. 8:15475 (2017)
Keuper, M. ; Sachs, S. ; Walheim, E. ; Berti, L. ; Raedle, B. ; Tews, D. ; Fischer-Posovszky, P. ; Wabitsch, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kastenmüller, G. ; Tschöp, M.H. ; Jastroch, M. ; Staiger, H. ; Hofmann, S.M.
Mol. Metab. 6, 1226-1239 (2017)
Kumar, S. ; Rathkolb, B. ; Sabrautzki, S. ; Krebs, S. ; Kemter, E. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Bekeredjian, R. ; Brommage, R. ; Calzada-Wack, J. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Rozman, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B.
J. Biomed. Sci. 24:57 (2017)
Maier, H. ; Leuchtenberger, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Curr. Opin. Syst. Biol. 4, 97-104 (2017)
Manfrini, N. ; Ricciardi, S. ; Miluzio, A. ; Fedeli, M. ; Scagliola, A. ; Gallo, S. ; Brina, D. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Biffo, S.
Dev. Comp. Immunol. 77, 69-76 (2017)
Manfrini, N. ; Ricciardi, S. ; Miluzio, A. ; Fedeli, M. ; Scagliola, A. ; Gallo, S. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Biffo, S.
Data Brief 14, 653-658 (2017)
Meehan, T.F. ; Conte, N. ; West, D.B. ; Jacobsen, J.O. ; Mason, J. ; Warren, J. ; Chen, C.K. ; Tudose, I. ; Relac, M. ; Matthews, P. ; Karp, N. ; Santos, L. ; Fiegel, T. ; Ring, N. ; Westerberg, H. ; Greenaway, S. ; Sneddon, D. ; Morgan, H. ; Codner, G.F. ; Stewart, M.E. ; Brown, J. ; Horner, N.R. ; Haendel, M. ; Washington, N. ; Mungall, C.J. ; Reynolds, C.L. ; Gallegos, J. ; Gailus-Durner, V. ; Sorg, T. ; Pavlovic, G. ; Bower, L.R. ; Moore, M. ; Morse, I. ; Gao, X. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Obata, Y. ; Cho, S.Y. ; Seong, J.K. ; Seavitt, J.R. ; Beaudet, A.L. ; Dickinson, M.E. ; Herault, Y. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lloyd, K.C.K. ; Flenniken, A.M. ; Nutter, L.M.J. ; Newbigging, S. ; McKerlie, C. ; Justice, M.J. ; Murray, S.A. ; Svenson, K.L. ; Braun, R.E. ; White, J.K. ; Bradley, A. ; Flicek, P. ; Wells, S. ; Skarnes, W.C. ; Adams, D.J. ; Parkinson, H. ; Mallon, A.M. ; Brown, S.D.M. ; Smedley, D.
Nat. Genet. 49, 1231-1238 (2017)
Quarta, C. ; Clemmensen, C. ; Zhu, Z. ; Yang, B. ; Joseph, S.S. ; Lutter, D. ; Yi, C.X. ; Graf, E. ; García-Cáceres, C. ; Legutko, B. ; Fischer, K. ; Brommage, R. ; Zizzari, P. ; Franklin, B.S. ; Krueger, M. ; Koch, M. ; Vettorazzi, S. ; Li, P. ; Hofmann, S.M. ; Bakhti, M. ; Bastidas-Ponce, A. ; Lickert, H. ; Strom, T.M. ; Gailus-Durner, V. ; Bechmann, I. ; Perez-Tilve, D. ; Tuckermann, J.P. ; Hrabě de Angelis, M. ; Sandoval, D.A. ; Cota, D. ; Latz, E. ; Seeley, R.J. ; Müller, T.D. ; DiMarchi, R.D. ; Finan, B. ; Tschöp, M.H.
Cell Metab. 26, 620-632.e6 (2017)
Ryan, D.P. ; Henzel, K.S. ; Pearson, B.L. ; Siwek, M.E. ; Papazoglou, A. ; Guo, L. ; Paesler, K. ; Yu, M. ; Müller, R. ; Xie, K. ; Schröder, S. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Neff, F. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Ehninger, G. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A.D. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Sidiropoulou, K. ; Weiergräber, M. ; Zhou, Y. ; Ehninger, D.
Mol. Psychiatry 23, 1345-1355 (2017)
Sabrautzki, S. ; Kaiser, G. ; Przemeck, G.K.H. ; Gerst, F. ; Lorza-Gil, E. ; Panse, M. ; Sartorius, T. ; Hoene, M. ; Marschall, S. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ullrich, S.
Mol. Metab. 6, 1304-1312 (2017)
Salminen, A.V. ; Garrett, L. ; Schormair, B. ; Rozman, J. ; Giesert, F. ; Niedermeier, K.M. ; Becker, L. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Wolf, E. ; Zimmer, A. ; Gailus-Durner, V. ; Torres, M. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M. ; Winkelmann, J.
Dis. Model. Mech. 10, 981-991 (2017)
Salminen, A.V. ; Garrett, L. ; Rozman, J. ; Schormair, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hölter, S.M. ; Winkelmann, J.
Sleep Med. 40, E290-E291 (2017)
Sarker, R.S. ; Conlon, T.M. ; Dorer, J. ; Burgstaller, G. ; Merthan, L. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bustin, M. ; Furusawa, T. ; Eickelberg, O. ; Yildirim, A.Ö.
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 195 (2017)
Schludi, M.H. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Gendron, T.F. ; Zhou, Q. ; Schreiber, F. ; Popper, B. ; Dimou, L. ; Strom, T.M. ; Winkelmann, J. ; von Thaden, A. ; Rentzsch, K. ; May, S. ; Michaelsen, M. ; Schwenk, B.M. ; Tan, J. ; Schoser, B. ; Dieterich, M. ; Petrucelli, L. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klopstock, T. ; Arzberger, T. ; Edbauer, D.
Acta Neuropathol. 134, 241–254 (2017)
Schommers, P. ; Thurau, A. ; Bultmann-Mellin, I. ; Guschlbauer, M. ; Klatt, A.R. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Alber, J. ; Gründemann, D. ; Sterner-Kock, A. ; Wiesner, R.J.
Mol. Metab. 6, 737-747 (2017)
Staiger, H. ; Keuper, M. ; Berti, L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Häring, H.-U.
Endocr. Rev. 38, 468-488 (2017)
Szibor, M. ; Dhandapani, P.K. ; Dufour, E. ; Holmström, K.M. ; Zhuang, Y. ; Salwig, I. ; Wittig, I. ; Heidler, J. ; Gizatullina, Z. ; Gainutdinov, T. ; German Mouse Clinic Consortium (Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Becker, L. ; Adler, T. ; Treise, I. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Moreth, K. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Zimprich, A. ; Wurst, W. ; Hans, W. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Rozman, J. ; Calzada-Wack, J. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Neff, F. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Östereicher, M.A. ; Steinkamp, R. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Stöger, C. ; Leuchtenberger, S.) ; Nandania, J. ; Velagapudi,V. ; Wietelmann, A. ; Rustin, P. ; Gellerich, F.N. ; Jacobs, H.T. ; Braun, T.
Dis. Model. Mech. 10, 163-171 (2017)
van den Bruck, R. ; Weil, P.P. ; Ziegenhals, T. ; Schreiner, P.J. ; Juranek, S. ; Godde, D. ; Vogel, S. ; Schuster, F. ; Orth, V. ; Dörner, J. ; Pembaur, D. ; Röper, M. ; Störkel, S. ; Zirngibl, H. ; Wirth, S. ; Jenke, A.C.W. ; Postberg, J. ; Boy, N. ; Heringer, J. ; Haege, G. ; Glahn, E.M. ; Hoffmann, G.F. ; Garbade, S.F. ; Burgard, P. ; Kölker, S. ; Chao, C.M. ; Yahya, F. ; Moiseenko, A. ; Shrestha, A. ; Ahmadvand, N. ; Quantius, J. ; Wilhelm, J. ; El-Agha, E. ; Zimmer, K.P. ; Bellusci, S. ; Staufner, C. ; Prokisch, H. ; Hoffmann, G.F. ; Seeliger, S. ; Müller, M. ; Hippe, A. ; Steinkraus, H. ; Wauer, R. ; Lachmann, B. ; Hofmann, S.R. ; Hedrich, C.M. ; Zierk, J. ; Arzideh, F. ; Haeckel, R. ; Rascher, W. ; Rauh, M. ; Metzler, M. ; Thieme, S. ; Bandoła, J. ; Richter, C. ; Ryser, M. ; Jamal, A. ; Ashton, M.P. ; von Bonin, M. ; Kuhn, M. ; Hedrich, C.M. ; Bonifacio, E. ; Berner, R. ; Brenner, S. ; Hammersen, J. ; Has, C. ; Naumann-Bartsch, N. ; Stachel, D. ; Kiritsi, D. ; Söder, S. ; Tardieu, M. ; Bruckner-Tuderman, L. ; Schneider, H. ; Bohne, F. ; Langer, D. ; Cencic, R. ; Eggermann, T. ; Zechner, U. ; Pelletier, J. ; Zepp, F. ; Enklaar, T. ; Prawitt, D. ; Pech, M. ; Weckmann, M. ; Heinsen, F.A. ; Franke, A. ; Happle, C. ; Dittrich, A.M. ; Hansen, G. ; Fuchs, O. ; von Mutius, E. ; Oliver, B.G. ; Kopp, M.V. ; Paret, C. ; Russo, A. ; Theruvath, J. ; Keller, B. ; El Malki, K. ; Lehmann, N. ; Wingerter, A. ; Neu, M.A. ; Aslihan, G.A. ; Wagner, W. ; Sommer, C. ; Pietsch, T. ; Seidmann, L. ; Faber, J.H. ; Schreiner, F. ; Ackermann, M. ; Michalik, M. ; Rother, E. ; Bilkei-Gorzo, A. ; Rácz, I. ; Bindila, L. ; Lutz, B. ; Dötsch, J. ; Zimmer, A. ; Woelfle, J. ; Fischer, H.S. ; Ullrich, T.L. ; Bührer, C. ; Czernik, C. ; Schmalisch, G. ; Stein, R. ; Hofmann, S.R. ; Hagenbuchner, J. ; Kiechl-Kohlendorfer, U. ; Obexer, P. ; Ausserlechner, M.J. ; Loges, N.T. ; Frommer, A.T. ; Wallmeier, J. ; Omran, H. ; Öner-Sieben, S. ; Gimpfl, M. ; Rozman, J. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Roscher, A. ; Wolf, E. ; Ensenauer, R. ; Nemes, K. ; Frühwald, M.C. ; Hasselblatt, M. ; Siebert, R. ; Kordes, U. ; Kool, M. ; Wang, H. ; Hardy, H. ; Refai, O. ; Barwick, K.E.S. ; Zimmerman, H.H. ; Weis, J. ; Baple, E.L. ; Crosby, A.H. ; Cirak, S. ; Hellmuth, C. ; Uhl, O. ; Standl, M. ; Heinrich, J. ; Thiering, E. ; Koletzko, B. ; Blümel, L. ; Kerl, K. ; Picard, D. ; Frühwald, M.C. ; Liebau, M.C. ; Reifenberger, G. ; Borkhardt, A. ; Hasselblatt, M. ; Remke, M. ; Tews, D. ; Wabitsch, M. ; Fischer-Posovszky, P. ; Westhoff, M.A. ; Nonnenmacher, L. ; Langhans, J. ; Schneele, L. ; Trenkler, N. ; Debatin, K.M.
Mol. Cell. Pediatr. 4, 1:5 (2017)
Vogl, C. ; Butola, T. ; Haag, N. ; Hausrat, T.J. ; Leitner, M.G. ; Moutschen, M. ; Lefèbvre, P.P. ; Speckmann, C. ; Garrett, L. ; Becker, L. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Nietzsche, S. ; Kessels, M.M. ; Oliver, D. ; Kneussel, M. ; Kilimann, M.W. ; Strenzke, N.
EMBO Rep. 18, 2015-2029 (2017)
Xie, K. ; Neff, F. ; Markert, A. ; Rozman, J. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Brommage, R. ; Garrett, L. ; Henzel, K.S. ; Hölter, S.M. ; Janik, D. ; Lehmann, I. ; Moreth, K. ; Pearson, B.L. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Ryan, D.P. ; Schröder, S. ; Treise, I. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Graw, J. ; Ehninger, G. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Sandholzer, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Weiergräber, M. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ehninger, D.
Nat. Commun. 8:155 (2017)
Zimprich, A. ; Östereicher, M.A. ; Becker, L. ; Dirscherl, P. ; Ernst, L. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Garrett, L. ; Giesert, F. ; Glasl, L. ; Hummel, A.M. ; Rozman, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vogt-Weisenhorn, D. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
J. Neurosci. Methods, DOI: 10.1016/j.jneumeth.2017.05.005 (2017)
2016
Aguilar-Pimentel, J.A. ; Fuchs, H. ; Gallius-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Blank, S. ; Gutermuth, J. ; Schmidt-Weber, C.B.
Allergy 71, 507-507 (2016)
Aherrahrou, Z ; Schlossarek, S. ; Stoelting, S. ; Klinger, M. ; Geertz, B. ; Weinberger, F. ; Kessler, T. ; Aherrahrou, R. ; Moreth, K. ; Bekeredjian, R. ; Hrabě de Angelis, M. ; Just, S. ; Rottbauer, W. ; Eschenhagen, T. ; Schunkert, H. ; Carrier, L. ; Erdmann, J.
Basic Res. Cardiol. 111:6 (2016)
Angermeier, E. ; Domes, K. ; Lukowski, R. ; Schlossmann, J. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hofmann, F.
Haematologica 101, e48-e51 (2016)
Chhabra, N.F. ; Wu, M. ; Fütterer, M. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Götz, M. ; Rozman, J. ; Przemeck, G.K.H. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetologia 59, S259-S259 (2016)
Côme, C. ; Cvrljevic, A. ; Khan, M.M. ; Treise, I. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Au-Yeung, B. ; Sittig, E. ; Laajala, T.D. ; Chen, Y. ; Oeder, S. ; Calzada-Wack, J. ; Horsch, M. ; Aittokallio, T. ; Busch, D.H. ; Ollert, M. ; Neff, F. ; Beckers, J. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Chen, Z. ; Lahesmaa, R. ; Westermarck, J.
PLoS ONE 11:e0152996 (2016)
Conlon, T.M. ; Merthan, L. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Furusawa, T. ; Bustin, M. ; Eickelberg, O. ; Yildirim, A.Ö.
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 193 (2016)
Dickinson, M.E. ; Flenniken, A.M. ; Ji, X. ; Teboul, L. ; Wong, M.D. ; White, J.K. ; Meehan, T.F. ; Weninger, W.J. ; Westerberg, H. ; Adissu, H.A. ; Baker, C.N. ; Bower, L. ; Brown, J.M. ; Caddle, L.B. ; Chiani, F. ; Clary, D. ; Cleak, J. ; Daly, M.J. ; Denegre, J.M. ; Doe, B. ; Dolan, M.E. ; Edie, S.M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Galli, A. ; Gambadoro, A. ; Gallegos, J. ; Guo, S. ; Horner, N.R. ; Hsu, C.W. ; Johnson, S.J. ; Kalaga, S. ; Keith, L.C. ; Lanoue, L. ; Lawson, T.N. ; Lek, M. ; Mark, M. ; Marschall, S. ; Mason, J. ; McElwee, M.L. ; Newbigging, S. ; Nutter, L.M. ; Peterson, K.A. ; Ramirez-Solis, R. ; Rowland, D.J. ; Ryder, E. ; Samocha, K.E. ; Seavitt, J.R. ; Selloum, M. ; Szoke-Kovacs, Z. ; Tamura, M. ; Trainor, A.G. ; Tudose, I. ; Wakana, S. ; Warren, J. ; Wendling, O. ; West, D.B. ; Wong, L.J. ; Yoshiki, A. ; MacArthur, D.G. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Gao, X. ; Flicek, P. ; Bradley, A. ; Skarnes, W.C. ; Justice, M.J. ; Parkinson, H.E. ; Moore, M. ; Wells, S. ; Braun, R.E. ; Svenson, K.L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herault, Y. ; Mohun, T. ; Mallon, A.M. ; Henkelman, R.M. ; Brown, S.D. ; Adams, D.J. ; Lloyd, K.C.K. ; McKerlie, C. ; Beaudet, A.L. ; Bucan, M. ; Murray, S.A.
Nature 537, 508-514 (2016)
Diener, S. ; Bayer, S. ; Sabrautzki, S. ; Wieland, T. ; Mentrup, B. ; Przemeck, G.K.H. ; Rathkolb, B. ; Graf, E. ; Hans, W. ; Fuchs, H. ; Horsch, M. ; Schwarzmayr, T. ; Wolf, E. ; Klopocki, E. ; Jakob, F. ; Strom, T.M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lorenz-Depiereux, B.
Mamm. Genome 27, 111-121 (2016)
Eden, M. ; Meder, B. ; Völkers, M. ; Poomvanicha, M. ; Domes, K. ; Branchereau, M. ; Marck, P. ; Will, R. ; Bernt, A. ; Rangrez, A. ; Busch, M. ; German Mouse Clinic Consortium (Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Calzada-Wack, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Garrett, L. ; Graw, J. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Klein-Rodewald, T. ; Lengger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Schulz, H. ; Stöger, C. ; Tost, M. ; Wurst, W. ; Frey, N.) ; Hrabě de Angelis, M. ; Heymes, C. ; Rottbauer, W. ; Most, P. ; Hofmann, F.
Nat. Commun. 7:11317 (2016)
Eden, M. ; Meder, B. ; Völkers, M. ; Poomvanicha, M. ; Domes, K. ; Branchereau, M. ; Marck, P. ; Will, R. ; Bernt, A. ; Rangrez, A. ; Busch, M. ; German Mouse Clinic Consortium (Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Calzada-Wack, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Garrett, L. ; Graw, J. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Klein-Rodewald, T. ; Lengger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Schulz, H. ; Stöger, C. ; Tost, M. ; Wurst, W.) ; Hrabě de Angelis, M. ; Heymes, C. ; Rottbauer, W. ; Most, P. ; Hofmann, F. ; Frey, N.
Nat. Commun. 7:11835 (2016)
Eisenberg, T. ; Abdellatif, M. ; Schroeder, S. ; Primessnig, U. ; Stekovic, S. ; Pendl, T. ; Harger, A. ; Schipke, J. ; Zimmermann, A. ; Schmidt, A. ; Tong, M. ; Ruckenstuhl, C. ; Dammbrueck, C. ; Gross, A.S. ; Herbst, V. ; Magnes, C. ; Trausinger, G. ; Narath, S. ; Meinitzer, A. ; Hu, Z. ; Kirsch, A. ; Eller, K. ; Carmona-Gutierrez, D. ; Büttner, S. ; Pietrocola, F. ; Knittelfelder, O. ; Schrepfer, E. ; Rockenfeller, P. ; Simonini, C. ; Rahn, A. ; Horsch, M. ; Moreth, K. ; Beckers, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Neff, F. ; Janik, D. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Moustafa, T. ; Haemmerle, G. ; Mayr, M. ; Willeit, P. ; von Frieling-Salewsky, M. ; Pieske, B. ; Scorrano, L. ; Pieber, T.R. ; Pechlaner, R. ; Willeit, J. ; Sigrist, S.J. ; Linke, W.A. ; Mühlfeld, C. ; Sadoshima, J. ; Dengjel, J. ; Kiechl, S. ; Kroemer, G. ; Sedej, S. ; Madeo, F.
Nat. Med. 22, 1428-1438 (2016)
Finan, B. ; Clemmensen, C. ; Zhu, Z. ; Stemmer, K. ; Gauthier, K. ; Müller, L. ; de Angelis, M. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Perez-Tilve, D. ; Fischer, K. ; Lutter, D. ; Sánchez-Garrido, M.A. ; Liu, P. ; Tuckermann, J.P. ; Malehmir, M. ; Healy, M.E. ; Weber, A. ; Heikenwälder, M. ; Jastroch, M. ; Kleinert, M. ; Jall, S. ; Brandt, S. ; Flamant, F. ; Schramm, K.-W. ; Biebermann, H. ; Döring, Y. ; Weber, C. ; Habegger, K.M. ; Keuper, M. ; Gelfanov, V. ; Liu, F. ; Köhrle, J. ; Rozman, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hofmann, S.M. ; Yang, B. ; Tschöp, M.H. ; DiMarchi, R. ; Müller, T.D.
Cell 167, 843-857.e14 (2016)
Frankó, A. ; Huypens, P. ; Neschen, S. ; Irmler, M. ; Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Neff, F. ; Prehn, C. ; Dubois, G. ; Baumann, M. ; Massinger, R. ; Gradinger, D. ; Przemeck, G.K.H. ; Repp, B. ; Aichler, M. ; Feuchtinger, A. ; Schommers, P. ; Stöhr, O. ; Sanchez-Lasheras, C. ; Adamski, J. ; Peter, A. ; Prokisch, H. ; Beckers, J. ; Walch, A.K. ; Fuchs, H. ; Wolf, E. ; Schubert, M. ; Wiesner, R.J. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetes 65, 2540-2552 (2016)
Frey, H. ; Moreth, K. ; Hsieh, L.T. ; Zeng-Brouwers, J. ; Rathkolb, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Iozzo, R.V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schaefer, L.
Glycoconj. J. 34, 393–404 (2016)
Fuchs, H. ; Sabrautzki, S. ; Przemeck, G.K.H. ; Leuchtenberger, S. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Becker, L. ; Rathkolb, B. ; Horsch, M. ; Garrett, L. ; Östereicher, M.A. ; Hans, W. ; Abe, K. ; Sagawa, N. ; Rozman, J. ; Vargas Panesso, I.L. ; Sandholzer, M. ; Lisse, T.S. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Calzada-Wack, J. ; Ehrhard, N. ; Elvert, R. ; Gau, C. ; Hölter, S.M. ; Micklich, K. ; Moreth, K. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Stöger, C. ; Vernaleken, A. ; Michel, D. ; Diener, S. ; Wieland, T. ; Adamski, J. ; Bekeredjian, R. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Stöger, T. ; Yildirim, A.Ö. ; Strom, T.M. ; Zimmer, A. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Klopstock, T. ; Beckers, J. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Genes Genomes Genetics G3 6, 4035-4046 (2016)
Huypens, P. ; Sass, S. ; Wu, M. ; Dyckhoff, D. ; Tschöp, M.H. ; Theis, F.J. ; Marschall, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
Nat. Genet. 48, 497-499 (2016)
Kistler, M. ; Muntean, A. ; Szymczak, W. ; Rink, N. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wurst, W. ; Hoeschen, C. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rozman, J.
J. Breath Res. 10:016009 (2016)
Korner, G. ; Scherer, T. ; Adamsen, D. ; Rebuffat, A. ; Crabtree, M. ; Rassi, A. ; Scavelli, R. ; Homma, D. ; Ledermann, B. ; Konrad, D. ; Ichinose, H. ; Wolfrum, C. ; Horsch, M. ; Rathkolb, B. ; Klingenspor, M. ; Beckers, J. ; Wolf, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Blau, N. ; Rozman, J. ; Thöny, B.
J. Inherit. Metab. Dis. 39, 309-319 (2016)
Kumar, S. ; Rathkolb, B. ; Kemter, E. ; Sabrautzki, S. ; Michel, D. ; Adler, T. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Rácz, I. ; Rozman, J. ; Vargas Panesso, I.L. ; Vernaleken, A. ; Zimmer, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B.
PLoS ONE 11:e0150472 (2016)
Mulay, S.R. ; Eberhard, J.N. ; Pfann, V. ; Marschner, J.A. ; Darisipudi, M.N. ; Daniel, C. ; Romoli, S. ; Desai, J. ; Grigorescu, M. ; Kumar, S.V. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Bäuerle, T. ; Dietel, B. ; Wagner, C.A. ; Amann, K. ; Eckardt, K.U. ; Aronson, P.S. ; Anders, H.J. ; Knauf, F.
Am. J. Physiol.-Renal Physiol. 310, F785-F795 (2016)
Mulay, S.R. ; Eberhard, J.N. ; Desai, J. ; Marschner, J.A. ; Kumar, S.V. ; Weidenbusch, M. ; Grigorescu, M. ; Lech, M. ; Eltrich, N. ; Müller, L. ; Hans, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vielhauer, V. ; Hoppe, B. ; Asplin, J. ; Burzlaff, N. ; Hermann, M. ; Evan, A. ; Anders, H.J.
J. Am. Soc. Nephrol. 28, 761-768 (2016)
Otto, G.P. ; Rathkolb, B. ; Oestereicher, M.A. ; Lengger, C. ; Moerth, C. ; Micklich, K. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M.
J. Amer. Assoc. Lab. Anim. Sci. 55, 375-386 (2016)
Raess, M. ; de Castro, A.A. ; Gailus-Durner, V. ; Fessele, S. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 27, 445-450 (2016)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Schiener, M. ; Ollert, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Blank, S.
J. Invest. Dermatol. 136, 2, S231-S231 (2016)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, A. ; Grunwald, T. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Bredehorst, R. ; Schiener, M. ; Ollert, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Blank, S.
Allergy 71, 47-47 (2016)
Sabrautzki, S. ; Sandholzer, M.A. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Brommage, R. ; Przemeck, G.K.H. ; Vargas Panesso, I.L. ; Vernaleken, A. ; Garrett, L. ; Baron, K. ; Yildirim, A.Ö. ; Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Gau, C. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Marschall, S. ; Stöger, C. ; Becker, L. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Lengger, C. ; Stefanie, L. ; Wolf, E. ; Strom, T.M. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 27, 587-598 (2016)
Telieps, T. ; Köhler, M. ; Treise, I. ; Förtsch, K. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Verschoor, A. ; Adler, K. ; Bonifacio, E. ; Ziegler, A.-G.
J. Diabetes Res. 2016:4208156 (2016)
Vehmas, A.P. ; Adam, M. ; Laajala, T.D. ; Kastenmüller, G. ; Prehn, C. ; Rozman, J. ; Ohlsson, C. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Gailus-Durner, V. ; Elo, L.L. ; Aittokallio, T. ; Adamski, J. ; Corthals, G.L. ; Poutanen, M. ; Strauss, L.
J. Proteomics 133, 66-75 (2016)
Wittmann, A. ; Grimm, M. ; Scherthan, H. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ford, S.J. ; Burton, N.C. ; Razansky, D. ; Trümbach, D. ; Aichler, M. ; Walch, A.K. ; Calzada-Wack, J. ; Neff, F. ; Wurst, W. ; Hartmann, T. ; Floß, T.
PLoS ONE 11:e0164298 (2016)
Zimprich, A. ; Mroz, G. ; Meyer Zu Reckendorf, C. ; Anastasiadou, S. ; Förstner, P. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Rozman, J. ; Prehn, C. ; Rathkolb, B. ; Moreth, K. ; Wurst, W. ; Klopstock, T. ; Klingenspor, M. ; Adamski, J. ; Wolf, E. ; Bekeredjian, R. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Knöll, B.
Mol. Neurobiol. 54, 8242–8262 (2016)
2015
Bönisch, C. ; Irmler, M. ; Brachthäuser, L. ; Neff, F. ; Bamberger, M.T. ; Marschall, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
Mamm. Genome 27, 17-28 (2015)
Brina, D. ; Miluzio, A. ; Ricciardi, S. ; Clarke, K. ; Davidsen, P.K. ; Viero, G. ; Tebaldi, T. ; Offenhäuser, N. ; Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Neschen, S. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Quattrone, A. ; Falciani, F. ; Biffo, S.
Nat. Commun. 6:8261 (2015)
Deng, T. ; Zhu, Z.I. ; Zhang, S. ; Postnikov, Y. ; Huang, D. ; Horsch, M. ; Furusawa, T. ; Beckers, J. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Amarie, O.V. ; Graw, J. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; van der Velde, A. ; Tessarollo, L. ; Ovcherenko, I. ; Landsman, D. ; Bustin, M.
Genome Res. 25, 1295-1308 (2015)
Garrett, L. ; Zhang, J. ; Niedermeier, K.M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
Front. Behav. Neurosci. 9:302 (2015)
Garrett, L. ; Zhang, J. ; Zimprich, A. ; Niedermeier, K.M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
Front. Behav. Neurosci. 9:302 (2015)
Helmbrecht, M.S. ; Soellner, H. ; Truckenbrodt, A.M. ; Sundermeier, J. ; Cohrs, C.M. ; Hans, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Feuchtinger, A. ; Aichler, M. ; Fouad, K. ; Huber, A.B.
Dev. Biol. 399, 2-14 (2015)
Holm, A.T. ; Wulf-Johansson, H. ; Hvidtsen, S. ; Jorgensen, P.T. ; Schlosser, A. ; Pilecki, B. ; Ormhoj, M. ; Moeller, J.B. ; Johannsen, C. ; Baun, C. ; Andersen, T. ; Schneider, J.P. ; Hegermann, J. ; Ochs, M. ; Götz, A.A. ; Schulz, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vestbo, J. ; Holmskov, U. ; Sorensen, G.L.
Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 308, L1114-L1124 (2015)
Hölter, S.M. ; Einicke, J. ; Sperling, B. ; Zimprich, A. ; Garrett, L. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 5, 291-301:doi: 10.1002/9780470942390.mo160 (2015)
Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Einicke, J. ; Sperling, B. ; Dirscherl, P. ; Zimprich, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 5, 331-358:doi: 10.1002/9780470942390.mo160 (2015)
Horsch, M. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Bönisch, C. ; Côme, C. ; Kolster-Fog, C. ; Jensen, K.T. ; Lund, A.H. ; Lee, I. ; Grossman, L.I. ; Sinkler, C. ; Hüttemann, M. ; Bohn, E. ; Fuchs, H. ; Ollert, M. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
PLoS ONE 10:e0134503 (2015)
Hrabě de Angelis, M. ; Nicholson, G. ; Selloum, M. ; White, J.K. ; Morgan, H. ; Ramirez-Solis, R. ; Sorg, T. ; Wells, S. ; Fuchs, H. ; Fray, M. ; Adams, D.J. ; Adams, N.C. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Ali-Hadji, D. ; Amann, G. ; André, P. ; Atkins, S. ; Auburtin, A. ; Ayadi, A. ; Becker, J. ; Becker, L. ; Bedu, E. ; Bekeredjian, R. ; Birling, M.C. ; Blake, A. ; Bottomley, J. ; Bowl, M.R. ; Brault, V. ; Busch, D.H. ; Bussell, J.N. ; Calzada-Wack, J. ; Cater, H. ; Champy, M.F. ; Charles, P. ; Chevalier, C. ; Chiani, F. ; Codner, G.F. ; Combe, R. ; Cox, R.D. ; Dalloneau, E. ; Dierich, A. ; di Fenza, A. ; Doe, B. ; Duchon, A. ; Eickelberg, O. ; Esapa, C.T. ; Fertak, L.E. ; Feigel, T. ; Emelyanova, I. ; Estabel, J. ; Favor, J. ; Flenniken, A.M. ; Gambadoro, A. ; Garrett, L. ; Gates, H. ; Gerdin, A.K. ; Gkoutos, G.V. ; Greenaway, S. ; Glasl, L. ; Goetz, P. ; da Cruz, I.G. ; Götz, A. ; Graw, J. ; Guimond, A. ; Hans, W. ; Hicks, G. ; Hölter, S.M. ; Höfler, H. ; Hancock, J.M. ; Hoehndorf, R. ; Hough, T. ; Houghton, R. ; Hurt, A. ; Ivandic, B. ; Jacobs, H. ; Jacquot, S. ; Jones, N. ; Karp, N.A. ; Katus, H.A. ; Kitchen, S. ; Klein-Rodewald, T. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Lalanne, V. ; Leblanc, S. ; Lengger, C. ; le Marchand, E. ; Ludwig, T. ; Lux, A. ; McKerlie, C. ; Maier, H. ; Mandel, J.L. ; Marschall, S. ; Mark, M. ; Melvin, D.G. ; Meziane, H. ; Micklich, K. ; Mittelhauser, C. ; Monassier, L. ; Moulaert, D. ; Müller, S. ; Naton, B. ; Neff, F. ; Nolan, P.M. ; Nutter, L.M. ; Ollert, M. ; Pavlovic, G. ; Pellegata, N.S. ; Peter, E. ; Petit-Demoulière, B. ; Pickard, A. ; Podrini, C. ; Potter, P. ; Pouilly, L. ; Puk, O. ; Richardson, D. ; Rousseau, S. ; Quintanilla-Fend, L. ; Quwailid, M.M. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Riet, F. ; Rossant, J. ; Roux, M. ; Rozman, J. ; Ryder, E. ; Salisbury, J. ; Santos, L. ; Schäble, K.-H. ; Schiller, E. ; Schrewe, A. ; Schulz, H. ; Steinkamp, R. ; Simon, M. ; Stewart, M. ; Stöger, C. ; Stöger, T. ; Sun, M. ; Sunter, D. ; Teboul, L. ; Tilly, I. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Tost, M. ; Treise, I. ; Vasseur, L. ; Velot, E. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wagner, C. ; Walling, A. ; Wattenhofer-Donze, M. ; Weber, B. ; Wendling, O. ; Westerberg, H. ; Willershäuser, M. ; Wolf, E. ; Wolter, A. ; Wood, J. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zeh, R. ; Zimmer, A. ; Zimprich, A. ; Holmes, C. ; Steel, K.P. ; Herault, Y. ; Gailus-Durner, V. ; Mallon, A.M. ; Brown, S.D.
Nat. Genet. 47, 969-978 (2015)
Kahle-Stephan, M. ; Schäfer, A. ; Seelig, A. ; Schultheiß, J. ; Wu, M. ; Aichler, M. ; Leonhardt, J. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Sarioglu, H. ; Hauck, S.M. ; Ueffing, M. ; Wolf, E. ; Kastenmüller, G. ; Adamski, J. ; Walch, A.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Neschen, S.
Mol. Metab. 4, 39-50 (2015)
Karp, N.A. ; Meehan, T.F. ; Morgan, H. ; Mason, J.C. ; Blake, A. ; Kurbatova, N. ; Smedley, D. ; Jacobsen, J. ; Mott, R.F. ; Iyer, V. ; Matthews, P. ; Melvin, D.G. ; Wells, S. ; Flenniken, A.M. ; Masuya, H. ; Wakana, S. ; White, J.K. ; Lloyd, K.C.K. ; Reynolds, C.L. ; Paylor, R. ; West, D.B. ; Svenson, K.L. ; Chesler, E.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Sorg, T. ; Herault, Y. ; Parkinson, H. ; Mallon, A.M. ; Brown, S.D.
PLoS Biol. 13:e1002151 (2015)
Keeney, J.G. ; O'Bleness, M.S. ; Anderson, N. ; Davis, J.M. ; Arevalo, N. ; Busquet, N. ; Chick, W. ; Rozman, J. ; Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Horsch, M. ; German Mouse Clinic Consortium (Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Eickelberg, O. ; Gailus-Durner, V. ; Graw, J. ; Hans, W. ; Horsch, M. ; Janik, D. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Stöger, T. ; Yildirim, A.Ö.) ; Beckers, J. ; Wurst, W. ; Klingenspor, M. ; Restrepo, D. ; Sikela, J.M. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 26, 33-42 (2015)
Kessler, T. ; Zhang, L. ; Liu, Z. ; Yin, X. ; Huang, Y. ; Wang, Y. ; Fu, Y. ; Mayr, M. ; Ge, Q. ; Xu, Q. ; Zhu, Y. ; Wang, X. ; Schmidt, K.J. ; de Wit, C. ; Erdmann, J. ; Schunkert, H. ; Aherrahrou, Z ; Kong, W. ; German Mouse Clinic Consortium (Adamski, J. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Brachthäuser, L. ; Busch, D.H. ; Calzada-Wack, J. ; Eickelberg, O. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Garrett, L. ; Graw, J. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Janik, D. ; Klein-Rodewald, T. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Lengger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Stöger, T. ; Vernaleken, A. ; Yildirim, A.Ö. ; Wurst, W. ; Zimprich, A.)
Circulation 131, 1191-1201 (2015)
Kiermayer, C. ; Northrup, E. ; Schrewe, A. ; Walch, A.K. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schoensiegel, F. ; Zischka, H. ; Prehn, C. ; Adamski, J. ; Bekeredjian, R. ; Ivandic, B. ; Kupatt, C. ; Brielmeier, M.
J. Am. Heart Assoc. 4:e002153 (2015)
Kunze, S. ; Dalke, C. ; Fuchs, H. ; Klaften, M. ; Rössler, U. ; Hornhardt, S. ; Gomolka, M. ; Puk, O. ; Sabrautzki, S. ; Kulka, U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
PLoS ONE 10:e0125304 (2015)
Lagouge, M. ; Mourier, A. ; Lee, H.J. ; Spåhr, H. ; Wai, T. ; Kukat, C. ; Silva Ramos, E. ; Motori, E. ; Busch, J.D. ; Siira, S. ; German Mouse Clinic Consortium (Larsson, N.G. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Amarie, O.V. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Brachthäuser, L. ; Calzada-Wack, J. ; Eickelberg, O. ; Gailus-Durner, V. ; Garrett, L. ; Graw, J. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Janik, D. ; Klein-Rodewald, T. ; Lengger, C. ; Leuchtenberger, S. ; Maier, H. ; Moreth, K. ; Neff, F. ; Östereicher, M.A. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Stöger, T. ; Vernaleken, A. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zimprich, A.) ; Kremmer, E. ; Filipovska, A.
PLoS Genet. 11:e1005423 (2015)
Lee, S. ; Rose, S. ; Metodiev, M.D. ; Becker, L. ; Vernaleken, A. ; Klopstock, T. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Douthwaite, S. ; Larsson, N.-G.
Hum. Mol. Genet. 24, 7286-7294 (2015)
Maier, H. ; Schütt, C. ; Steinkamp, R. ; Hurt, A. ; Schneltzer, E. ; Gormanns, P. ; Lengger, C. ; Griffiths, M. ; Melvin, D. ; Agrawal, N. ; Alcantara, R. ; Evans, A. ; Gannon, D. ; Holroyd, S. ; Kipp, C. ; Raj, N. P. ; Richardson, D. ; Leblanc, S. ; Vasseur, L. ; Masuya, H. ; Kobayashi, K. ; Suzuki, T. ; Tanaka, N. ; Wakana, S. ; Walling, A. ; Clary, D. ; Gallegos, J. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Gailus-Durner, V.
Mamm. Genome 26, 467-481 (2015)
Moreth, K. ; Afonso, L.C. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Katus, H.A. ; Bekerdjian, R. ; Lehmann, L. ; Hrabě de Angelis, M.
Int. J. Cardiovasc. Imaging 31, 669-679 (2015)
Moreth, K. ; Afonso, L.C. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Katus, H.A. ; Bekeredjian, R. ; Lehmann, L. ; Hrabě de Angelis, M.
Int. J. Cardiovasc. Imaging 31, 1137 (2015)
Neschen, S. ; Scheerer, M. ; Seelig, A. ; Huypens, P. ; Schultheiss, J. ; Wu, M. ; Wurst, W. ; Rathkolb, B. ; Suhre, K. ; Wolf, E. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M.
Diabetes 64, 284-290 (2015)
Pfluger, P.T. ; Kabra, D.G. ; Aichler, M. ; Schriever, S.C. ; Pfuhlmann, K. ; Casquero García, V. ; Lehti, M. ; Weber, J. ; Kutschke, M. ; Rozman, J. ; Elrod, J.W. ; Hevener, A.L. ; Feuchtinger, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Walch, A.K. ; Rollmann, S.M. ; Aronow, B.J. ; Müller, T.D. ; Perez-Tilve, D. ; Jastroch, M. ; de Luca, M. ; Molkentin, J.D. ; Tschöp, M.H.
Cell Metab. 22, 838-850 (2015)
Pilecki, B. ; Schlosser, A. ; Wulf-Johansson, H. ; Trian, T. ; Moeller, J.B. ; Marcussen, N. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Vestbo, J. ; Berger, P. ; Holmskov, U. ; Sorensen, G.L.
Thorax 70, 862-872 (2015)
Rathkolb, B. ; Klempt, M. ; Sabrautzki, S. ; Michel, D. ; Klaften, M. ; Laufs, J. ; Sedlmeier, R. ; Hans, W. ; Fuchs, H. ; Muckenthaler, M.U. ; Horsch, M. ; Campagna, D.R. ; Fleming, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B.
Biometals 28, 293-306 (2015)
Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Neschen, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 5, 65-84 (2015)
Russkamp, D. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Grunwald, Y. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Bredehorst, R. ; Ohnmacht, C. ; Ollert, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schmidt-Weber, C.B. ; Blank, S.
Allergy 70, 459-460 (2015)
Saarikangas, J. ; Kourdougli, N. ; Senju, Y. ; Chazal, G. ; Segerstrale, M. ; Minkeviciene, R. ; Kuurne, J. ; Mattila, P.K. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Rácz, I. ; Hans, W. ; Klopstock, T. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; von Ossowski, L. ; Taira, T. ; Lappalainen, P. ; Rivera, C. ; Hotulainen, P.
Dev. Cell 33, 644-659 (2015)
Schlosser, A. ; Pilecki, B. ; Hemstra, L.E. ; Kejling, K. ; Kristmannsdottir, G.B. ; Wulf-Johansson, H. ; Moeller, J.B. ; Füchtbauer, E.M. ; Nielsen, O. ; Kirketerp-Møller, K. ; Dubey, L.K. ; Hansen, P.B. ; Stubbe, J. ; Wrede, C. ; Hegermann, J. ; Ochs, M. ; Rathkolb, B. ; Schrewe, A. ; Bekeredjian, R. ; Wolf, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lindholt, J.S. ; Holmskov, U. ; Sorensen, G.L.
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 36, 122-133 (2015)
Tischner, C. ; Hofer, A. ; Wulff, V. ; Stepek, J. ; Dumitru, I. ; Becker, L. ; Haack, T.B. ; Kremer, L.S. ; Datta, A.N. ; Sperl, W. ; Floß, T. ; Wurst, W. ; Chrzanowska-Lightowlers, Z.M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klopstock, T. ; Prokisch, H. ; Wenz, T.
Hum. Mol. Genet. 24, 2247-2266 (2015)
2014
Becker, L. ; Kling, E. ; Schiller, E. ; Zeh, R. ; Schrewe, A. ; Hölter, S.M. ; Mossbrugger, I. ; Calzada-Wack, J. ; Strecker, V. ; Wittig, I. ; Dumitru, I. ; Wenz, T. ; Bender, A. ; Aichler, M. ; Janik, D. ; Neff, F. ; Walch, A.K. ; Quintanilla-Fend, L. ; Floß, T. ; Bekeredjian, R. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Wurst, W. ; Meitinger, T. ; Prokisch, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klopstock, T.
PLoS ONE 9:e114918 (2014)
Blanco, S. ; Dietmann, S. ; Flores, J.V. ; Hussain, S. ; Kutter, C. ; Humphreys, P. ; Lukk, M. ; Lombard, P. ; Treps, L. ; Popis, M. ; Kellner, S. ; Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Wurst, W. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Káradóttir, R.T. ; Helm, M. ; Ule, J. ; Gleeson, J.G. ; Odom, D.T. ; Frye, M.
EMBO J. 33, 2020-2039 (2014)
Dahlhoff, M. ; Pfister, S. ; Blutke, A. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Deutsch, M.J. ; Rathkolb, B. ; Fink, B. ; Gimpfl, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Roscher, A.A. ; Wolf, E. ; Ensenauer, R.
Biochim. Biophys. Acta-Mol. Basis Dis. 1842, 304–317 (2014)
Dunkel, J. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Ollert, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Jalkanen, S. ; Salmi, M. ; Veres, T.Z.
Eur. J. Immunol. 44, 3232-3239 (2014)
Horsch, M. ; Beckers, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Aigner, B. ; Kemter, E.
PLoS ONE 9:e113125 (2014)
Kaiser, G. ; Sabrautzki, S. ; Gerst, F. ; Przemeck, G.K.H. ; Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ullrich, S.
Diabetologia 57, S172 (2014)
Karp, N.A. ; Speak, A.O. ; White, J.K. ; Adams, D.J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herault, Y. ; Mott, R.F.
PLoS ONE 9:e111239 (2014)
Keller, J. ; Catala-Lehnen, P. ; Huebner, A.K. ; Jeschke, A. ; Heckt, T. ; Lueth, A. ; Krause, M. ; Koehne, T. ; Albers, J. ; Schulze, J. ; Schilling, S. ; Haberland, M. ; Denninger, H. ; Neven, M. ; Hermans-Borgmeyer, I. ; Streichert, T. ; Breer, S. ; Barvencik, F. ; Levkau, B. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Calzada-Wack, J. ; Neff, F. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klutmann, S. ; Tsourdi, E. ; Hofbauer, L.C. ; Kleuser, B. ; Chun, J. ; Schinke, T. ; Amling, M.
Nat. Commun. 5:5215 (2014)
Kemter, E. ; Sklenak, S. ; Rathkolb, B. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B. ; Wanke, R.
J. Biol. Chem. 289, 10715-10726 (2014)
Kemter, E. ; Rathkolb, B. ; Becker, L. ; Bolle, I. ; Busch, D.H. ; Dalke, C. ; Elvert, R. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Hans, W. ; Ivandic, B. ; Kaladydjiev, S. ; Klopstock, T. ; Rácz, I. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Schulz, H. ; Zimmer, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B.
J. Biomed. Sci. 21:68 (2014)
Kistler, M. ; Szymczak, W. ; Fedrigo, M. ; Fiamoncini, J. ; Höllriegl, V. ; Hoeschen, C. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rozman, J.
J. Breath Res. 8:016004 (2014)
Kraus, P. ; Sivakamasundari, V. ; Yu, H.B. ; Xing, X. ; Lim, S.L. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bohla, A. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Janas, E. ; Moreth, K. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Adamski, J. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Graw, J. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Stöger, T. ; Yildirim, A.Ö. ; Eickelberg, O. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lufkin, T. ; Stanton, L.W.
PLoS ONE 9:e104568 (2014)
Moreth, K. ; Fischer, R. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wurst, W. ; Katus, H.A. ; Bekeredjian, R. ; Hrabě de Angelis, M.
J. Comp. Physiol. B 184, 763-775 (2014)
Pradier, B. ; Jeub, M. ; Markert, A. ; Mauer, D. ; Tolksdorf, K. ; van de Putte, T. ; Seuntjens, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Huylebroeck, D. ; Beck, H. ; Zimmer, A. ; Rácz, I.
Eur. J. Pain 18, 249-257 (2014)
Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 25, 497-507 (2014)
Spieler, D. ; Kaffe, M. ; Knauf, F. ; Bessa, J. ; Tena, J.J. ; Giesert, F. ; Schormair, B. ; Tilch, E. ; Lee, H. ; Horsch, M. ; Czamara, D. ; Karbalai, N. ; von Toerne, C. ; Waldenberger, M. ; Gieger, C. ; Lichtner, P. ; Claussnitzer, M. ; Naumann, R. ; Müller-Myhsok, B. ; Torres, M. ; Garrett, L. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J. ; Hölter, S.M. ; Meitinger, T. ; Hauck, S.M. ; Laumen, H. ; Wurst, W. ; Casares, F. ; Gómez-Skarmeta, J.L. ; Winkelmann, J.
Genome Res. 24, 592-603 (2014)
Stribl, C.B. ; Samara, A. ; Trümbach, D. ; Augustin, R. ; Neumann, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Beckers, J. ; Horsch, M. ; Neff, F. ; Kremmer, E. ; Koob, S. ; Reichert, A.S. ; Hans, W. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Aichler, M. ; Walch, A.K. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Glasl, L. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Floß, T.
J. Biol. Chem. 289, 10769-10784 (2014)
Szymczak, W. ; Rozman, J. ; Höllriegl, V. ; Kistler, M. ; Keller, S. ; Peters, D. ; Kneipp, M. ; Schulz, H. ; Hoeschen, C. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 25, 129-140 (2014)
Thor, T. ; Künkele, A. ; Pajtler, K.W. ; Wefers, A.K. ; Stephan, H. ; Mestdagh, P. ; Heukamp, L. ; Hartmann, W. ; Vandesompele, J. ; Sadowski, N. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Calzada-Wack, J. ; Klein-Rodewald, T. ; Rácz, I. ; Zimmer, A. ; Beckers, J. ; Neff, F. ; Klopstock, T. ; de Antonellis, P. ; Zollo, M. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Schüller, U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Eggert, A. ; Schramm, A. ; Schulte, J.H.
Int. J. Cancer 136, 2293-2303 (2014)
Walker, A. ; Lucio, M. ; Pfitzner, B. ; Scheerer, M.F. ; Neschen, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hartmann, A. ; Schmitt-Kopplin, P.
J. Proteome Res. 13, 4220-4231 (2014)
Yan, X. ; Sabrautzki, S. ; Horsch, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Hum. Mol. Genet. 23, 5597-5614 (2014)
Zimprich, A. ; Garett, L. ; Deussing, J.M. ; Wotjak, C.T. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
Front. Behav. Neurosci. 8:125 (2014)
Zumbrennen-Bullough, K.B. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Calzada-Wack, J. ; Mossbrugger, I. ; Quintanilla-Fend, L. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Klopstock, T. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Wolf, E. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Romney, S.J. ; Leibold, E.A.
PLoS ONE 9:e98072 (2014)
2013
Eißmann, M. ; Melzer, I.M. ; Fernández, S.B. ; Michel, G. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hoefler, G. ; Finkenwirth, P. ; Jauch, A. ; Schoell, B. ; Grez, M. ; Schmidt, M. ; Bartholomae, C.C. ; Newrzela, S. ; Haetscher, N. ; Rieger, M. ; Zachskorn, C. ; Mittelbronn, M. ; Zörnig, M.
Oncogene 32, 2586–2591 (2013)
Fuchs, H. ; Gau, C. ; Hans, W. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 24, 376-388 (2013)
Gispert, S. ; Parganlija, D. ; Klinkenberg, M. ; Dröse, S. ; Wittig, I. ; Mittelbronn, M. ; Grzmil, P. ; Koob, S. ; Hamann, A. ; Walter, M. ; Buchel, F. ; Adler, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Busch, D.H. ; Zell, A. ; Reichert, A.S. ; Brandt, U. ; Osiewacz, H.D. ; Jendrach, M. ; Auburger, G.
Hum. Mol. Genet. 22, 4871-4887 (2013)
Hochrath, K. ; Ehnert, S. ; Ackert-Bicknell, C.L. ; Lau, Y. ; Schmid, A. ; Krawczyk, M. ; Hengstler, J.G. ; Dunn, J. ; Hiththetiya, K. ; Rathkolb, B. ; Micklich, K. ; Hans, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Dolley, S. ; Paigen, B. ; Wildemann, B. ; Lammert, F. ; Nüssler, A.K.
Bone 55, 501-511 (2013)
Hochrath, K. ; Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Glasl, L. ; Zimprich, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lammert, F. ; Stokes, C.
In:. 2013. K283 (Z. Gastroenterol. ; 51)
Hölter, S.M. ; Stromberg, M. ; Kovalenko, M. ; Garrett, L. ; Glasl, L. ; Lopez, E. ; Guide, J. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Becker, L. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Schulz, H. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Gillis, T. ; Wakimoto, H. ; Seidmann, J. ; MacDonald, M.E. ; Cotman, S.L. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lee, J.M. ; Wheeler, V.C.
PLoS ONE 8:e80923 (2013)
Ju, L. ; Taylor, E. ; Brandt, R. ; Slijepcevic, P. ; Horsch, M. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Becker, L. ; Hans, W. ; Adler, T. ; Beckers, J. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Zimmer, A. ; Klopstock, T. ; Busch, D.H. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; van der Horst, G. ; Lehmann, A. R.
DNA Repair 12, 356-366 (2013)
Kahle-Stephan, M. ; Horsch, M. ; Fridrich, B. ; Seelig, A. ; Schultheiß, J. ; Leonhardt, J. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Franke, N. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Neschen, S.
Mol. Metab. 2, 435-446 (2013)
Kemter, E. ; Prueckl, P. ; Sklenak, S. ; Rathkolb, B. ; Habermann, F.A. ; Hans, W. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B. ; Wanke, R.
Hum. Mol. Genet. 22, 4148-4163 (2013)
Kemter, E. ; Prueckl, P. ; Rathkolb, B. ; Micklich, K. ; Adler, T. ; Becker, L. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Horsch, M. ; Ivandic, B. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Schulz, H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Aigner, B.
PLoS ONE 8:e78337 (2013)
Kugler, J.E. ; Horsch, M. ; Huang, D. ; Furusawa, T. ; Rochman, M. ; Garrett, L. ; Becker, L. ; Bohla, A. ; Hölter, S.M. ; Prehn, C. ; Rathkolb, B. ; Rácz, I. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Adler, T. ; Adamski, J. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Eickelberg, O. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Stöger, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zimmer, A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Garfinkel, B. ; Orly, Y. ; Ovcharenko, I. ; Bustin, M.
J. Biol. Chem. 288, 16690-16703 (2013)
Ly, A. ; Scheerer, M.F. ; Zukunft, S. ; Muschet, C. ; Merl, J. ; Adamski, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Neschen, S. ; Hauck, S.M. ; Ueffing, M.
Diabetologia 57, 192-203 (2013)
Neff, F. ; Flores-Dominguez, D. ; Ryan, D.P. ; Horsch, M. ; Schröder, S. ; Adler, T. ; Afonso, L.C. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Garrett, L. ; Hans, W. ; Hettich, M.M. ; Holtmeier, R. ; Hölter, S.M. ; Moreth, K. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Naton, B. ; Ordemann, R. ; Adamski, J. ; Beckers, J. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Ehninger, G. ; Graw, J. ; Höfler, H. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Stypmann, J. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ehniger, D.
J. Clin. Invest. 123, 3272-3291 (2013)
Nordström, V. ; Willershäuser, M. ; Herzer, S. ; Rozman, J. ; von Bohlen und Halbach, O. ; Meldner, S. ; Rothermel, U. ; Kaden, S. ; Roth, F. C. ; Waldeck, C. ; Gertz, N. ; Hrabě de Angelis, M. ; Draguhn, A. ; Klingenspor, M. ; Gröne, H. J. ; Jennemann, R.
PLoS Biol. 11:e1001506 (2013)
Puk, O. ; Yan, X. ; Sabrautzki, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Mol. Vis. 19, 877-884 (2013)
Puk, O. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Mamm. Genome 24, 198-205 (2013)
Puk, O. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Mamm. Genome 24, 295-302 (2013)
Puk, O. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Acta Ophthalmol. 91 (2013)
Radermacher, K. A. ; Wingler, K. ; Langauser, F. ; Altenhöfer, S. ; Kleikers, P. ; Hermans, J. J. R. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kleinschnitz, C. ; Schmidt, H. H. H. W.
Antioxid. Redox Signal. 18, 1418-1427 (2013)
Rathkolb, B. ; Hans, W. ; Prehn, C. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Aigner, B. ; Adamski, J. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 3, 69-100 (2013)
Rathkolb, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Aigner, B. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M.
Curr. Protoc. Mouse Biol. 3, 101-119 (2013)
Sabrautzki, S. ; Janas, E. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Calzada-Wack, J. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Rathkolb, B. ; Adler, T. ; Cohrs, C.M. ; Hans, W. ; Diener, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Busch, D.H. ; Höfler, H. ; Ollert, M. ; Strom, T.M. ; Wolf, E. ; Neff, F. ; Hrabě de Angelis, M.
Am. J. Pathol. 183, 352-368 (2013)
Serpi, R. ; Klein-Rodewald, T. ; Calzada-Wack, J. ; Neff, F. ; Schuster, T. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Poutanen, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Esposito, I.
Histol. Histopathol. 28, 79-88 (2013)
Siegfried, A. ; Berchtold, S. ; Manncke , B. ; Deuschle, E. ; Reber, J. ; Ott, T. ; Weber, M. ; Kalinke, U. ; Hofer, M.J. ; Hatesuer, B. ; Schughart, K. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Weber, F. ; Hornef, M.W. ; Autenrieth, I.B. ; Bohn, E.
J. Immunol. 191, 3913-3921 (2013)
Simon,  M.M. ; Greenaway, S. ; White, J.K. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Sorg, T. ; Wong, K. ; Bedu, E. ; Cartwright, E.J. ; Dacquin, R. ; Estabel, J. ; Graw, J. ; Ingham, N.J. ; Jackson, I.J. ; Lengeling, A. ; Mandillo, S. ; Marvel, J. ; Meziane, H. ; Preitner, F. ; Puk, O. ; Roux, M. ; Adams, D.J. ; Atkins, S. ; Ayadi, A. ; Becker, L. ; Blake, A. ; Brooker, D. ; Cater, H. ; Champy, M.-F. ; Combe, R. ; Danecek, P. ; di Fenza, A. ; Gates, H. ; Gerdin, A.-K. ; Golini, E. ; Hancock, J.M. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Hough, T. ; Jurdic, P. ; Keane, T.M ; Morgan, H. ; Müller, W. ; Neff, F. ; Nicholson, G. ; Pasche, B. ; Roberson, L.-A. ; Rozman, J. ; Sanderson, M. ; Santos, L. ; Selloum, M. ; Shannon, C. ; Southwell, A. ; Tocchini-Valentini, G.P. ; Vancollie, V.E. ; Wells, S. ; Westerberg, H. ; Wurst, W. ; Zi, M. ; Yalcin, B. ; Ramirez-Solis, R. ; Steel, K.P. ; Mallon, A.-M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herault, Y. ; Brown, S.D.M.
Genome Biol. 14:R82 (2013)
Sluka, S.H.M. ; Akhmedov, A. ; Klein-Rodewald, T. ; Horsch, M. ; Rathkolb, B. ; Neff, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ruf, W. ; Luescher, T.F. ; Tanner, F.C.
Eur. Heart J. 34, 1058 (2013)
Sun, M. ; Hölter, S.M. ; Stepan, J. ; Garrett, L. ; Genius, J. ; Kremmer, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Lie, D.C. ; Bally-Cuif, L. ; Eder, M. ; Rujescu, D. ; Graw, J.
Mamm. Genome 24, 333-348 (2013)
Venit, T. ; Dzijak, R. ; Kalendova, A. ; Kahle-Stephan, M. ; Rohozkova, J. ; Schmidt, V. ; Rülicke, T. ; Rathkolb, B. ; Hans, W. ; Bohla, A. ; Eickelberg, O. ; Stöger, T. ; Wolf, E. ; Yildirim, A.Ö. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Hozak, P.
PLoS ONE 8:e61406 (2013)
2012
Ayadi, A. ; Birling, M.-C. ; Bottomley, J. ; Bussel, L. ; Fuchs, H. ; Frayx, M. ; Gailus-Durner, V. ; Greenaway, S. ; Houghton, R. ; Karp, N. ; Leblanc, S. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Mallon, A.-M. ; Marschall, S. ; Melvin, D. ; Morgan, H. ; Pavlovic, G. ; Ryder, E. ; Skarnes, W.C. ; Selloum, M. ; Ramirez-Solis, R. ; Sorg, T. ; Teboul, L. ; Vasseur, L. ; Walling, A. ; Weaver, T. ; Wells, S. ; White, J.K. ; Bradley, A. ; Adams, D.J. ; Steel, K. P. ; Hrabě de Angelis, M. ; Brown, S.D. ; Herault, Y.
Mamm. Genome 23, 600-610 (2012)
Finan, B. ; Yang, B. ; Ottaway, N. ; Stemmer, K. ; Müller, T.D. ; Yi, C.-X. ; Habegger, K. ; Schriever, S.C. ; García-Cáceres, C. ; Kabra, D.G. ; Hembree, J. ; Holland, J. ; Raver, C. ; Seeley, R.J. ; Hans, W. ; Irmler, M. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Tiano, J.P. ; Mauvais-Jarvis, F. ; Perez-Tilve, D. ; Pfluger, P.T. ; Zhang, L. ; Gelfanov, V. ; DiMarchi, R.D. ; Tschöp, M.H.
J. Nat. Med. 18, 1847-1856 (2012)
Fuchs, H. ; Neschen, S. ; Rozman, J. ; Rathkolb, B. ; Wagner, S. ; Adler, T. ; Alfonso, L. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bohla, A. ; Calzada-Wack, J. ; Cohrs, C.M. ; Frankó, A. ; Garrett, L. ; Glasl, L. ; Götz, A. ; Hagn, M. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Kahle-Stephan, M. ; Kistler, M. ; Klein-Rodewald, T. ; Lengger, C. ; Ludwig, T. ; Maier, H. ; Marschall, S. ; Micklich, K. ; Möller, G. ; Naton, B. ; Neff, F. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Räß, M. ; Scheerer, M. ; Schiller, E. ; Schöfer, F.H. ; Schrewe, A. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Treise, I. ; Willershäuser, M. ; Zimprich, A. ; Zeh, R.M. ; Adamski, J. ; Beckers, J. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Katus, H.A. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Schulz, H. ; Stöger, T. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zimmer, A. ; Wolf, E. ; Klingenspor, M. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
In: Suhre, K.* [Eds.]: Genetics Meets Metabolomics: from Experiment to Systems Biology. Springer, 2012. 85-106
Fuchs, H. ; Sabrautzki, S. ; Seedorf, H. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Hans, W. ; Schneider, R. ; Klaften, M. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Klempt, M. ; Elvert, R. ; Wurst, W. ; Klopstock, T. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Eur. J. Oral Sci. 120, 269-277 (2012)
Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Neschen, S. ; Adler, T. ; Afonso, L.C. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bohla, A. ; Calzada-Wack, J. ; Cohrs, C.M. ; Dewert, A. ; Fridrich, B. ; Garrett, L. ; Glasl, L. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Hurt, A. ; Janas, E. ; Janik, D. ; Kahle-Stephan, M. ; Kistler, M. ; Klein-Rodewald, T. ; Lengger, C. ; Ludwig, T. ; Maier, H. ; Marschall, S. ; Micklich, K. ; Möller, G. ; Naton, B. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Räß, M. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Scheerer, M. ; Schiller, E. ; Schrewe, A. ; Steinkamp, R. ; Stöger, C. ; Sun, M. ; Szymczak, W. ; Treise, I. ; Vargas Panesso, I.L. ; Vernaleken, A. ; Willershäuser, M. ; Zimprich, A. ; Zeh, R.M. ; Adamski, J. ; Beckers, J. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Eickelberg, O. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Höfler, H. ; Hoeschen, C. ; Katus, H.A. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Neff, F. ; Ollert, M. ; Schulz, H. ; Stöger, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Yildirim, A.Ö. ; Zimmer, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 23, 611-622 (2012)
Galli, G.G. ; Honnens de Lichtenberg, K. ; Carrara, M. ; Hans, W. ; Wuelling, M. ; Mentz, B. ; Multhaupt, H.A. ; Fog, C.K. ; Jensen, K.T. ; Rappsilber, J. ; Vortkamp, A. ; Coulton, L. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Calogero, R.A. ; Couchman, J.R. ; Lund, A.H.
PLoS Genet. 8:e1002711 (2012)
Garrett, L. ; Lie, D.C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Hölter, S.M.
BMC Neurosci. 13:61 (2012)
Häring, H.-U. ; Hrabě de Angelis, M. ; Joost, H.-G. ; Roden, M. ; Solimena, M.
Diabetes akt. 10, 106-110 (2012)
Hochrath, K. ; Krawczyk, M. ; Goebel, R. ; Rathkolb, B. ; Micklich, K. ; Rozman, J. ; Horsch, M. ; Beckers, J. ; Klingenspor, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wolf, E. ; Acalovschi, M. ; Volmer, D. A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lammert, F.
FASEB J. 26, 5081-5091 (2012)
Hüttemann, M. ; Lee, I. ; Gao, X. ; Pecina, P. ; Pecinova, A. ; Liu, J. ; Aras, S. ; Sommer, N. ; Sanderson, T.H. ; Tost, M. ; Neff, F. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Naton, B. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Favor, J. ; Hans, W. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Schrewe, A. ; Sun, M. ; Höfler, H. ; Adamski, J. ; Bekeredjian, R. ; Graw, J. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Wolf, E. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Weissmann, N. ; Doan, J.W. ; Bassett, D.J. ; Grossman, L.I.
FASEB J. 26, 2916-2930 (2012)
Irmler, M. ; Gentier, R.J. ; Dennissen, F.J. ; Schulz, H. ; Bolle, I. ; Hölter, S.M. ; Kallnik, M. ; Cheng, J.J. ; Klingenspor, M. ; Rozman, J. ; Ehrhardt, N. ; Hermes, D.J. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Meyer, H.E. ; Hopkins, D.A. ; van Leeuwen, F.W. ; Beckers, J.
Acta Neuropathol. 124, 187-197 (2012)
Klymiuk, I. ; Kenner, L. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Boersma, A. ; Irmler, M. ; Fridrich, B. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Leitner, N. ; Müller, M. ; Kühn, R. ; Schlederer, M. ; Treise, I. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
PLoS ONE 7:e44609 (2012)
Kollmus, H. ; Post, R. ; Brielmeier, M. ; Fernández, J. ; Fuchs, H. ; McKerlie, C. ; Montoliu, L. ; Otaegui, P.J. ; Rebelo, M. ; Riedesel, H. ; Ruberte, J. ; Sedlacek, R. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schughart, K.
J. Amer. Assoc. Lab. Anim. Sci. 51, 418-435 (2012)
Kühne, C. ; Puk, O. ; Graw, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Schütz, G. ; Wurst, W. ; Deussing, J.M.
J. Comp. Neurol. 520, 3150-3180 (2012)
Lee, A.W. ; Hengstler, H. ; Schwald, K. ; Berriel Diaz, M. ; Loreth, D. ; Kirsch, M. ; Kretz, O. ; Haas, C.A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Herzig, S. ; Brümmendorf, T. ; Klingenspor, M. ; Rathjen, F.G. ; Rozman, J. ; Nicholson, G. ; Cox, R.D. ; Schäfer, M.K.
PLoS ONE 7:e41537 (2012)
Olszewski, P.K. ; Rozman, J. ; Jacobsson, J.A. ; Rathkolb, B. ; Strömberg, S. ; Hans, W. ; Klockars, A. ; Alsiö, J. ; Risérus, U. ; Becker, L. ; Hölter, S.M. ; Elvert, R. ; Ehrhardt, N. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Fredriksson, R. ; Wolf, E. ; Klopstock, T. ; Wurst, W. ; Levine, A.S. ; Marcus, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klingenspor, M. ; Schiöth, H.B. ; Kilimann, M.W.
PLoS Genet. 8:e1002568 (2012)
Pozzi, B. ; Amodio, S. ; Lucano, C. ; Sciullo, A. ; Ronzoni, S. ; Castelletti, D. ; Adler, T. ; Treise, I. ; Holmberg-Betsholtz, I. ; Rathkolb, B. ; Busch, D.H. ; Wolf, E. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Betsholtz, C. ; Casola, S. ; di Fiore, P.P. ; Offenhäuser, N.
PLoS ONE 7:e50818 (2012)
Sabrautzki, S. ; Rubio-Aliaga, I. ; Hans, W. ; Fuchs, H. ; Rathkolb, B. ; Calzada-Wack, J. ; Cohrs, C.M. ; Klaften, M. ; Seedorf, H. ; Eck, S.H. ; Benet-Pagès, A. ; Favor, J. ; Esposito, I. ; Strom, T.M. ; Wolf, E. ; Lorenz-Depiereux, B. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 23, 416-430 (2012)
Staropoli, J.F. ; Haliw, L. ; Biswas, S. ; Garrett, L. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Skosyrski, S. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Calzada-Wack, J. ; Neff, F. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Adler, T. ; Puk, O. ; Sun, M. ; Favor, J. ; Rácz, I. ; Bekeredjian, R. ; Busch, D.H. ; Graw, J. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Lopez, E. ; Harati, H. ; Hill, E. ; Krause, D.S. ; Guide, J. ; Dragileva, E. ; Gale, E. ; Wheeler, V.C. ; Boustany, R.M. ; Brown, D.E. ; Breton, S. ; Ruether, K. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Cotman, S.L.
PLoS ONE 7:e38310 (2012)
Stein, C. ; Kling, L. ; Proetzel, G. ; Roopenian, D.C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Rathkolb, B.
Mamm. Genome 23, 259-269 (2012)
Thiele, F. ; Cohrs, C.M. ; Flor, A. ; Lisse, T.S. ; Przemeck, G.K.H. ; Horsch, M. ; Schrewe, A. ; Gailus-Durner, V. ; Ivandic, B. ; Katus, H.A. ; Wurst, W. ; Reisenberg, C. ; Chaney, H. ; Fuchs, H. ; Hans, W. ; Beckers, J. ; Marini, J.C. ; Hrabě de Angelis, M.
Hum. Mol. Genet. 21, 3535-3545 (2012)
Waltereit, R. ; Leimer, U. ; von Bohlen und Halbach, O. ; Panke, J. ; Hölter, S.M. ; Garrett, L. ; Wittig, K. ; Schneider, M. ; Schmitt, C. ; Calzada-Wack, J. ; Neff, F. ; Becker, L. ; Prehn, C. ; Kutscherjawy, S. ; Endris, V. ; Bacon, C. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Berger, S. ; Schönig, K. ; Adamski, J. ; Klopstock, T. ; Esposito, I. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rappold, G. ; Wieland, T. ; Bartsch, D.
FASEB J. 26, 4418-4428 (2012)
Willershäuser, M. ; Ehrhardt, N. ; Elvert, R. ; Wirth, E. K. ; Schweizer, U. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rozman, J. ; Klingenspor, M.
In: Ruf, T.* ; Bieber, C.* ; Arnold, W.* ; Millesi, E.* [Eds.]: Living in a Seasonal World. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 459-469
2011
Abe, K. ; Fuchs, H. ; Boersma, A. ; Hans, W. ; Yu, P. ; Kalaydjiev, S. ; Klaften, M. ; Adler, T. ; Calzada-Wack, J. ; Mossbrugger, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Prehn, C. ; Maraslioglu, M. ; Kametani, Y. ; Shimada, S. ; Adamski, J. ; Busch, D.H. ; Esposito, I. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Gailus-Durner, V. ; Katan, M. ; Marschall, S. ; Soewarto, D. ; Wagner, S. ; Hrabě de Angelis, M.
Arthritis Rheum. 63, 1301-1311 (2011)
Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Calzada-Wack, J. ; Da Silva-Buttkus, P. ; Neff, F. ; Götz, A.A. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Horsch, M. ; Kastenmüller, G. ; Kemter, E. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Matloka, M. ; Möller, G. ; Naton, B. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Römisch-Margl, W. ; Rozman, J. ; Wang-Sattler, R. ; Schrewe, A. ; Stöger, C. ; Tost, M. ; Adamski, J. ; Aigner, B. ; Beckers, J. ; Behrendt, H. ; Busch, D.H. ; Esposito, I. ; Graw, J. ; Illig, T. ; Ivandic, B. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Kremmer, E. ; Mempel, M. ; Neschen, S. ; Ollert, M. ; Schulz, S. ; Suhre, K. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Methods 53, 120-135 (2011)
Götz, A.A. ; Rozman, J. ; Rödel, H.G. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klingenspor, M. ; Stöger, T.
Part. Fibre Toxicol. 8:30 (2011)
Horsch, M. ; Seeburg, PH. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Calzada-Wack, J. ; Garrett, L. ; Götz, A. ; Hans, W. ; Higuchi, M. ; Hölter, S.M. ; Naton, B. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Adamski, J. ; Busch, D.H. ; Esposito, I. ; Graw, J. ; Ivandic, B. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Mempel, M. ; Ollert, M. ; Schulz, S. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
J. Biol. Chem. 286, 18614-18622 (2011)
Jeub, M. ; Emrich, M. ; Pradier, B. ; Taha, O. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Huylebroeck, D. ; Zimmer, A. ; Beck, H. ; Rácz, I.
Pain 152, 2384-2398 (2011)
Lückerath, K. ; Kirkin, V. ; Melzer, I.M. ; Thalheimer, F.B. ; Siele, D. ; Milani, W. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Horsch, M. ; Michel, G. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Ollert, M. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Staal, F.J. ; Rajalingam, K. ; Hueber, A.O. ; Strobl, L.J. ; Zimber-Strobl, U. ; Zörnig, M.
Blood 117, 519-529 (2011)
Raab, M. ; Kappel, S. ; Krämer, A. ; Sanhaji, M. ; Matthess, Y. ; Kurunci-Csacsko, E. ; Calzada-Wack, J. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Adler, T. ; Busch, D.H. ; Esposito, I. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Sänger, N. ; Prinz, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Seibler, J. ; Yuan, J. ; Bergmann, M. ; Knecht, R. ; Kreft, B. ; Strebhardt, K.
Nat. Commun. 2:395 (2011)
Saarikangas, J. ; Mattila, PK. ; Varjosalo, M. ; Bovellan, M. ; Hakanen, J. ; Calzada-Wack, J. ; Tost, M. ; Jennen, L. ; Rathkolb, B. ; Hans, W. ; Horsch, M. ; Hyvönen, M.E. ; Perälä, N. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Esposito, I. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Frilander, MJ. ; Savilahti, H. ; Sariola, H. ; Sainio, K. ; Lehtonen, S. ; Taipale, J. ; Salminen, M. ; Lappalainen, P.
J. Cell Sci. 124, 1245-1255 (2011)
Wirth, E.K. ; Sheu, S.Y. ; Chiu-Ugalde, J. ; Sapin, R. ; Klein, M.O. ; Mossbrugger, I. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Hrabě de Angelis, M. ; Krude, H. ; Riebel, T. ; Rothe, K. ; Köhrle, J. ; Schmid, K.W. ; Schweizer, U. ; Grüters, A.
Eur. J. Endocrinol. 165, 555-561 (2011)
2010
Aguilar-Pimentel, J.A. ; Alessandrini, F. ; Huster, K.M. ; Jakob, T. ; Schulz, S. ; Behrendt, H. ; Ring, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Busch, D.H. ; Mempel, M. ; Ollert, M.
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 181, 7-16 (2010)
Deussing, J.M. ; Breu, J. ; Kühne, C. ; Kallnik, M. ; Bunck, M. ; Glasl, L. ; Yen, Y.C. ; Schmidt, M.V. ; Zurmühlen, R. ; Vogl, A.M. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hölter, S.M. ; Wotjak, C.T. ; Landgraf, R. ; Hrabě de Angelis, M. ; Holsboer, F. ; Wurst, W.
J. Neurosci. 30, 9103-9116 (2010)
Graw, J. ; Weber, S. ; Puk, O. ; Wagner, S. ; Klaften, M. ; Thiele, F. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M.
Vortrag: EVER-Meeting (Eurpean Vision and Eye Researchers), 6.-9. Oktober 2010, Kreta. (2010)
Kemter, E. ; Rathkolb, B. ; Bankir, L. ; Schrewe, A. ; Hans, W. ; Landbrecht, C. ; Klaften, M. ; Ivandic, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Wanke, R. ; Aigner, B.
Am. J. Physiol.-Renal Physiol. 298, F1405-F1415 (2010)
Kleinschnitz, C. ; Grund, H. ; Wingler, K. ; Armitage, M.E. ; Jones, E. ; Mittal, M. ; Barit, D. ; Schwarz, T. ; Geis, C. ; Kraft, P. ; Barthel, K. ; Schuhmann, M.K. ; Herrmann, A.M. ; Meuth, S.G. ; Stoll, G. ; Meurer, S. ; Schrewe, A. ; Becker, L. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Klopstock, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Jandeleit-Dahm, K. ; Shah, A.M. ; Weissmann, N. ; Schmidt, H.H.
PLoS Biol. 8:e1000479 (2010)
Pham, T.T. ; Giesert, F. ; Röthig, A. ; Floß, T. ; Kallnik, M. ; Weindl, K. ; Hölter, S.M. ; Ahting, U. ; Prokisch, H. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beyer, K. ; Görner, K. ; Kahle, P.J. ; Vogt Weisenhorn, D.M. ; Wurst, W.
Genes Brain Behav. 9, 305-317 (2010)
Rosemann, M. ; Ivashkevich, A. ; Favor, J. ; Dalke, C. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Rácz, I. ; Bolle, I. ; Klempt, M. ; Rathkolb, B. ; Kalaydjiev, S. ; Adler, T. ; Aguilar, A. ; Hans, W. ; Horsch, M. ; Rozman, J. ; Calzada-Wack, J. ; Kunder, S. ; Naton, B. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Schulz, S. ; Beckers, J. ; Busch, D.H. ; Burbach, J.P. ; Smidt, M.P. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Esposito, I. ; Klopstock, T. ; Klingenspor, M. ; Ollert, M. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Atkinson, M.J. ; Heinzmann, U. ; Graw, J.
Mamm. Genome 21, 13-27 (2010)
Shimokawa, N. ; Haglund, K. ; Hölter, S.M. ; Grabbe, C. ; Kirkin, V. ; Koibuchi, N. ; Schultz, C. ; Rozman, J. ; Hoeller, D. ; Qiu, C.H. ; Londono, M.B. ; Ikezawa, J. ; Jedlicka, P. ; Stein, B. ; Schwarzacher, S.W. ; Wolfer, D.P. ; Ehrhardt, N. ; Heuchel, R. ; Nezis, I. ; Brech, A. ; Schmidt, M.H.H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Klingenspor, M. ; Bogler, O. ; Wurst, W. ; Deller, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Dikic, I.
EMBO J. 29, 2421-2432 (2010)
Szymczak, W. ; Rozman, J. ; Kneipp, M. ; Peters, D. ; Hoeschen, C. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M.
Vortrag: German-Austria Workshop on Breath Gas Analysis, 7-9 June 2010, Greifswald, Germany. (2010)
Tocchetti, A. ; Soppo, C.B.E. ; Zani, F. ; Bianchi, F. ; Gagliani, M.C. ; Pozzi, B. ; Rozman, J. ; Elvert, R. ; Ehrhardt, N. ; Rathkolb, B. ; Mörth, C. ; Horsch, M. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Beckers, J. ; Klingenspor, M. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Scanziani, E. ; Tacchetti, C. ; Scita, G. ; di Fiore, P.P. ; Offenhäuser, N.
PLoS ONE 5:e9468 (2010)
2009
Abe, K. ; Klaften, M. ; Narita, A. ; Kimura, T. ; Imai, K. ; Kimura, M. ; Rubio-Aliaga, I. ; Wagner, S. ; Jakob, T. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 20, 152-161 (2009)
Enard, W. ; Gehre, S. ; Hammerschmidt, K. ; Hölter, S.M. ; Blass, T. ; Somel, M. ; Brückner, M.K. ; Schreiweis, C. ; Winter, C. ; Sohr, R. ; Becker, L. ; Wiebe, V. ; Nickel, B. ; Giger, T. ; Müller, U. ; Groszer, M. ; Adler, T. ; Aguilar, A. ; Bolle, I. ; Calzada-Wack, J. ; Dalke, C. ; Ehrhardt, N. ; Favor, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hans, W. ; Hölzlwimmer, G. ; Javaheri, A. ; Kalaydjiev, S. ; Kallnik, M. ; Kling, E. ; Kunder, S. ; Moßbrugger, I. ; Naton, B. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Busch, D.H. ; Graw, J. ; Ivandic, B. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Schulz, S. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Fisher, S.E. ; Morgenstern, R. ; Arendt, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Fischer, J. ; Schwarz, J. ; Pääbo, S.
Cell 137, 961-971 (2009)
Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bolle, I. ; Brielmeier, M. ; Calzada-Wack, J. ; Dalke, C. ; Ehrhardt, N. ; Fasnacht, N. ; Ferwagner, B. ; Frischmann, U. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Hölzlwimmer, G. ; Horsch, M. ; Javaheri, A. ; Kallnik, M. ; Kling, E. ; Lengger, C. ; Maier, H. ; Mossbrugger, I. ; Mörth, C. ; Naton, B. ; Nöth, U. ; Pasche, B. ; Prehn, C. ; Przemeck, G.K.H. ; Puk, O. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schäble, K.-H. ; Schreiner, R. ; Schrewe, A. ; Sina, C. ; Steinkamp, R. ; Thiele, F. ; Willershäuser, M. ; Zeh, R.M. ; Adamski, J. ; Busch, D.H. ; Beckers, J. ; Behrendt, H. ; Daniel, H. ; Esposito, I. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Heldmaier, G. ; Höfler, H. ; Ivandic, B. ; Katus, H.A. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Lengeling, A. ; Mempel, M. ; Müller, W. ; Neschen, S. ; Ollert, M. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Rosenstiel, P. ; Schmidt, J. ; Schreiber, S. ; Schughart, K. ; Schulz, S. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Hrabě de Angelis, M.
Curr. Pharm. Biotechnol. 10, 236-243 (2009)
Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bolle, I. ; Calzada-Wack, J. ; Dalke, C. ; Ehrhardt, N. ; Ferwagner, B. ; Hans, W. ; Hölter, S.M. ; Hölzlwimmer, G. ; Horsch, M. ; Javaheri, A. ; Kallnik, M. ; Kling, E. ; Lengger, C. ; Mörth, C. ; Mossbrugger, I. ; Naton, B. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Thiele, F. ; Adamski, J. ; Aigner, B. ; Behrendt, H. ; Busch, D.H. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Heldmaier, G. ; Ivandic, B. ; Katus, H.A. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Kremmer, E. ; Ollert, M. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Schulz, S. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M.
Methods Mol. Biol. 530, 463-509 (2009)
Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Adler, T. ; Aguilar-Pimentel, J.A. ; Becker, L. ; Bolle, I. ; Calzada-Wack, J. ; Dalke, C. ; Ehrhardt, N. ; Ferwagner, B. ; Hans, W, ; Hölter, S.M. ; Hölzlwimmer, G. ; Horsch, M. ; Javaheri, A. ; Kallnik, M. ; Kling, E. ; Lengger, C. ; Mörth, C. ; Mossbrugger, I. ; Naton, B. ; Prehn, C. ; Puk, O. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Thiele, F. ; Adamski, J. ; Aigner, B. ; Behrendt, H. ; Busch, D.H. ; Favor, J. ; Graw, J. ; Heldmaier, G. ; Ivandic, B. ; Katus, H.A. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Kremmer, E. ; Ollert, M. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Schulz, H. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Hrabě de Angelis, M.
Methods Mol. Biol. 530, 463-509 (2009)
Grzmil, P. ; Konietzko, J. ; Boehm, D. ; Hölter, S.M. ; Aguilar, A. ; Javaheri, A. ; Kalaydjiev, S. ; Adler, T. ; Bolle, I. ; Adham, I. ; Dixkens, C. ; Wolf, S. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Wurst, W. ; Ollert, M. ; Busch, D. ; Schulz, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Burfeind, P.
Cytogenet. Genome Res. 125, 186-200 (2009)
Hoeschen, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klaften, M. ; Tischenko, O.
Schutzrecht WO 2009/146937 A1 (2009)
Isensee, J. ; Meoli, L. ; Zazzu, V. ; Nabzdyk, C. ; Witt, H. ; Soewarto, D. ; Effertz, K. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Busch, D. ; Adler, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Irgang, M. ; Otto, C. ; Noppinger, P.R.
Endocrinology 150, 1722-1730 (2009)
Kemter, E. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Hans, W. ; Schrewe, A. ; Landbrecht, C. ; Klaften, M. ; Ivandic, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Klingenspor, M. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wolf, E. ; Wanke, R. ; Aigner, B.
Am. J. Physiol.-Renal Physiol. 297, F1391-F1398 (2009)
Klonisch, T. ; Glogowska, A. ; Gratao, A.A. ; Grzech, M. ; Nistor, A. ; Torchia, M. ; Weber, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Rathkolb, B. ; Hoang-Vu, C. ; Wolf, E. ; Schneider, M.R.
FEBS Lett. 583, 1349-1357 (2009)
Noyes, H.A. ; Alimohammadian, M.H. ; Agaba, M. ; Brass, A. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hulme, H. ; Iraqi, F. ; Kemp, S. ; Rathkolb, B. ; Wolf, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Roshandel, D. ; Naessens, J.
PLoS ONE 4:e5170 (2009)
Rathkolb, B. ; Noyes, H.A. ; Brass, A. ; Dark, P. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Gibson, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ogugo, M. ; Iraqi, F. ; Kemp, S.J. ; Naessens, J. ; Pope, M.E. ; Wolf, E. ; Agaba, M.
Infect. Immun. 77, 3948-3957 (2009)
Rubio-Aliaga, I. ; Przemeck, G.K.H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Adler, T. ; Hans, W. ; Horsch, M. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Wagner, S. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Wurst, W. ; Wolf, E. ; Klingenspor, M. ; Ivandic, B.T. ; Busch, D.H. ; Beckers, J. ; Hrabě de Angelis, M.
PLoS ONE 4:e6054 (2009)
Wirth, E.K. ; Roth, S. ; Blechschmidt, C. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Rácz, I. ; Zimmer, A. ; Klopstock, T. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Wurst, W. ; Naumann, T. ; Bräuer, A. ; Hrabě de Angelis, M. ; Köhrle, J. ; Grüters, A. ; Schweizer, U.
J. Neurosci. 29, 9439-9449 (2009)
2008
Maier, H. ; Lengger, C. ; Simic, B. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
BMC Bioinformatics 9:169 (2008)
Puk, O. ; Dalke, C. ; Hrabě de Angelis, M. ; Graw, J.
Front. Biosci. 13, 6269-6275 (2008)
Schmidt, S.I. ; Gawlik, V. ; Hölter, S.M. ; Augustin, R. ; Scheepers, A. ; Behrens, M. ; Wurst, W. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Kluge, R. ; Joost, H.G. ; Schürmann, A.
Behav. Genet. 38, 396-406 (2008)
2007
Enard, W. ; Hammerschmidt, K. ; Brückner, M.K. ; Giger, T. ; Gehre, S. ; Hölter, S.M. ; Becker, L. ; Groszer, M. ; Wiebe, V. ; Nickel, B. ; Müller, U. ; Adler, T. ; Bolle, I. ; Busch, D.H. ; Calzada-Wack, J. ; Dalke, C. ; Ehrhardt, N. ; Favor, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hans, W. ; Hölzlwimmer, G. ; Javaheri, A. ; Kling, E. ; Kunder, S. ; Moßbrugger, I. ; Rácz, I. ; Rathkolb, B. ; Rozman, J. ; Schrewe, A. ; Graw, J. ; Hrabě de Angelis, M. ; Ivandic, B. ; Kalaydjiev, S. ; Klingenspor, M. ; Klopstock, T. ; Ollert, M. ; Quintanilla-Martinez, L. ; Schulz, H. ; Wolf, E. ; Wurst, W. ; Zimmer, A. ; Fisher, S.E. ; Arendt, T. ; Fischer, J. ; Schwarz, J. ; Pääbo, S.
Vortrag: Neuroscience Conference, 3-07 November 2007, San Diego, USA. (2007)
Horsch, M. ; Schädler, S. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Beckers, J.
Vortrag: 6th NGFN Meeting 2007, 10-11 November 2007, Heidelberg, Germany. (2007)
Kallnik, M. ; Elvert, R. ; Ehrhardt, N. ; Kissling, D. ; Mahabir, E. ; Welzl, G. ; Faus-Kessler, T. ; Hrabě de Angelis, M. ; Wurst, W. ; Schmidt, J. ; Hölter, S.M.
Mamm. Genome 18, 173-186 (2007)
Lengger, C. ; Maier, H. ; Steinkamp, R. ; Hrabě de Angelis, M.
Vortrag: EUMODIC Kick-Off Meeting, 22.02.2006, Barcelona. (2007)
Maier, H. ; Lengger, C. ; Steinkamp, R. ; Schäble, K.-H. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M.
Vortrag: 21st International Mammalian Genome Conference (IMGC) 2007, 28th October - 1st November 2007, Kyoto, Japan. (2007)
Meyer, C.W. ; Elvert, R. ; Scherag, A. ; Ehrhardt, N. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Schäfer, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klingenspor, M.
Naturwissenschaften 94, 401-406 (2007)
Vauti, F. ; Goller, T. ; Beine, R. ; Becker, L. ; Klopstock, T. ; Hölter, S.M. ; Wurst, W. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Hrabě de Angelis, M. ; Arnold, H.-H.
Gene 389, 174-185 (2007)
2006
del Barco Barrantes, I. ; Montero-Pedrazuela, A. ; Guadano-Ferraz, A. ; Obregon, M.J. ; de Mena, R.M. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Franz, T.J. ; Kalaydjiev, S. ; Klempt, M. ; Hölter, S.M. ; Rathkolb, B. ; Reinhard, C. ; de Escobar, G.M. ; Bernal, J. ; Busch, D.H. ; Wurst, W. ; Wolf, E. ; Schulz, S. ; Shtrom, S. ; Greiner, E. ; Hrabě de Angelis, M. ; Westphal, H. ; Niehrs, C.
Mol. Cell. Biol. 26, 2317-2326 (2006)
Schneider, I. ; Tirsch, W.S. ; Faus-Kessler, T. ; Becker, L. ; Kling, E. ; Busse, R.-L. A. ; Bender, A. ; Feddersen, B. ; Tritschler, J. ; Fuchs, H. ; Gailus-Durner, V. ; Englmeier, K.-H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Klopstock, T.
J. Neurosci. Methods 157, 82-90 (2006)
2005
Hawker, K. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Steel, K.P.
Int. J. Audiol. 44, 171-177 (2005)
Pasche, B. ; Kalaydjiev, S. ; Franz, T.J. ; Kremmer, E. ; Gailus-Durner, V. ; Fuchs, H. ; Hrabě de Angelis, M. ; Lengeling, A. ; Busch, D.H.
Infect. Immun. 73, 5952-5960 (2005)
2004
Reinhard, C. ; Eder, G. ; Fuchs, H. ; Ziesenis, A. ; Meyer, B. ; Rueschendorf, F. ; Hrabě de Angelis, M. ; Nuernberg, P. ; Heyder, J. ; Schulz, S.
In: Heinrich, U.* [Eds.]: Effects of air contaminants on the respiratory tract - Interpretations from molecular to meta analysis. 9. International Inhalat. Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verl., 2004. 435-444 (INIS Monographs)
2003
Schulz, S. ; Reinhard, C. ; Eder, G. ; Ziesenis, A. ; Fuchs, S. ; Hrabě de Angelis, M. ; Heyder, J.
Atemwegs- Lungenkr. 29, 331-333 (2003)
2002
Graw, J. ; Löster, J. ; Soewarto, D. ; Fuchs, H. ; Reis, A. ; Wolf, E. ; Balling, R. ; Hrabě de Angelis, M.
Mamm. Genome 13, 452-455 (2002)